Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karma

Yıl , Cilt ,

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Annelerin Öz-Yeterlik Düzeylerinin Çocuklarının Beslenmelerine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Üsküdar Üniversitesi
Görüntülenme :
3015
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada annelerin genel öz yeterlik düzeylerinin çocuklarının beslenme davranışlarına yönelik tutumları üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırma, İstanbul ilinde 9-72 aylık bebeklere sahip 428 annenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kişisel bilgi formu, beslenme süreci anne tutumları ölçeği ve genel öz yeterlik ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kız çocuğa sahip annelerin negatif beslenme tutumlarının, erkek çocuğu olanlara göre daha yüksek olduğu, erkek çocuğa sahip annelerin özyeterlik düzeylerinin, kız çocuğa sahip olanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 49-60 ay çocuğa sahip olan annelerin, 61-72 ay ve üzeri çocuğa sahip olan annelere göre negatif beslenme tutum düzeyleri daha yüksektir. 9-18 ay, 19-30 ay ve 31-48 aylık çocuğa sahip olan annelerin negatif beslenme tutum düzeyleri 61-72 ay ve üzeri çocuğa sahip olan annelere göre daha yüksektir. Çocuklarının kısmen sağlıklı beslendiğini ifade eden annelerin, çocuklarına yönelik negatif beslenme tutumları daha yüksektir. Sürdürme çabası-ısrar, eğitim durumu, çocuğun yaşı, toplam çocuk sayısı, çocuğun sağlıklı beslenme durumu değişkenlerinin annelerin çocuklarına yönelik negatif beslenme tutumlarını artırmakta, genel öz yeterlik ve ailenin aylık ortalama geliri düzeylerinin artması annelerin çocuklarına yönelik negatif beslenme tutumlarını azaltmaktadır. Erkek çocuğa sahip olan annelerin çocuk beslenme tutumları daha olumludur.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :