Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karma

Yıl , Cilt ,

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

YARGI BAĞIMSIZLIĞI EKSENİNDE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ASKE Rİ YARGI SİSTEMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR TARTIŞMA

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, tkgm
Görüntülenme :
5627
DOI :
Özet Türkçe :

Yargı bağımsızlığını, salt üst hiyerarşi ya da idari otoritenin gücünden kaynaklanan bir takım müdahalelerin bertaraf edilmesi şeklinde algılamak yanlıştır. Özellikle askeri yargı söz konusu olduğu zaman, yargı sistemi içerisinde görev yapanlarla, diğer as keri personelin aynı sosyal çevreyi paylaşmaları ya da bir yönü ile aynı mesleki sınıf içerisinde görev yapmaları da yargı personelinin tarafsızlığını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Askeri Yargısı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri Ya rgısı, askeri mahkemeler, askeri hakim ve savcıların statüleri de ele alınmak suretiyle her iki ülkenin durumu yargı bağımsızlığı açısından karşılıklı olarak tartışılmıştır. Her iki ülkenin de mevzuatı genel olarak incelendiğinde, yargı bağımsızlığı noktas ında son derece hassas düzenlemelere sahip olmalarına rağmen; Mevzuat statü bakımından incelendiğinde ise Azerbaycan Cumhuriyeti askeri yargı sisteminin - askeri savcılar hariç - tamamen sivil statüde olmasına karşılık; T.C. askeri yargı sisteminin tüm unsu rlarıyla askeri statüye sahip olduğu görülmüştür. Askeri yargı personelinin, diğer askeri personelle aynı zamanda askeri rütbe bakımından “astlık - üstlük” ilişkisi içerisinde olmasının, yargı bağımsızlığı adına bir takım tereddütleri de beraberinde getirmes i kaçınılmazdır.

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :