Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bölge, türkiye’de bölge kavramı ve kalkınma ajanslarının yapısı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep İpekyolu Kalkınma Ajansı1
Görüntülenme :
945
DOI :
Özet Türkçe :

Bölge kavramı, dünya'nın değişik coğrafyalarında farklı anlamlar yüklenmiş bir kavramdır. Kimi yerlerde siyasal bir coğrafyayı kimi yerler de coğrafi bir şekillenmeyi, kimi yerlerde ise ekonomik sınıflandırmaya tabi tutulan bir alanı ifade etmektedir. Bölge kavramının ne anlam ifade ettiği ve ülkemizde mevcut uygulamalar kapsamında nasıl anlaşıldığı konusu bu çalışmanın üzerinde durduğu konulardan biri olacaktır.Diğer taraftan 2000'li yıllarla birlikte değişen bölge gelişme anlayışı ve kalkınma yolunda atılan adımlar ülkemiz için yeni bir örgütü ortaya çıkarmıştır: Kalkınma Ajansları. Bölgesel gelişme'nin tarihi hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, kalkınma ajanslarının kuruluş aşamaları ve ne gibi bir bölgecilik anlayışına sahip olduğu üzerinde durulacak ve kalkınma ajanslarının mevcut yapısı incelenecektir.Kalkınma Ajanslarının kuruluş kanunu olan 5449 Sayılı Kanun'u incelenecek ve Anayasa Mahkemesi'nin kalkınma ajansları ile ilgili vermiş olduğu kararın önemine ve bu bağlamda, kalkınma ajanslarına yansımalarına bakılacaktır. Bölgesel gelişmeyi kalkınma ajansları aracılığıyla sağlamaya çalışan sistem genel olarak incelendikten sonra, kalkınma ajanslarının geleceği üzerine kısa bir tartışmayla çalışma sonlandırılacaktır.

Özet İngilizce :

Region is the term that could be different meanings at various georaphic areas around the world. It could be political geography, or geographical patterns and in some cases economical classification. This study will investigate what the concept of region is and how it has been understood in Turkey. On the other hand the understanding of regional development that has been changed since 2000's and the steps taken the way of development revealed a new organization for Turkey: Development Agencies. After glancing at the history of regional development it will be given importance on the founding stages of agencies and examined existing structure of agencies. After glancing at The Establishment and Duties of Development Agencies Law No. 5449 that is a founding principle of development agencies. It will be looked over the importance of decision about development agencies that has been given by constitutional court and the effect on development agencies. After examination of the system that is aim to ensure the regional development through development agencies, the study will be conclude with a brief discussion on the future of development agencies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :