Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişimi ve dağılışı açısından osmaneli ilçesindesanayi faaliyetlerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1
Görüntülenme :
739
DOI :
Özet Türkçe :

Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer alan Osmaneli ilçesi, idari açıdan Bilecik iline bağlıdır. Kuzeyden İznik (Bursa) ve Pamukova (Sakarya), doğudan Geyve (Sakarya) ve Gölpazarı (Bilecik), güneyden Bilecik Merkez, batıda Yenişehir (Bursa) ve İznik (Bursa) ilçeleri ile komşudur. 1970'li yıllara kadar sanayi faaliyetleri bakımından gelişmemiş olan Bilecik ili 1973 yılında 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmıştır. Bu süreçle beraber daha sonraki yıllarda Osmaneli ilçesinin de yer aldığı il genelinde sanayi tesislerinin sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Osmaneli ilçesi de bu durumdan olumlu etkilenmiştir. Buna ek olarak, ilçenin konum itibariyle pazar şartları açısından İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa ve Eskişehir gibi önemli şehirlere yakın olması ve Bilecik-İstanbul karayolu güzergahı üzerinde yer alması sanayi faaliyetleri açısından önemini daha da artırmıştır. Yöredeki sanayi tesislerinde kullanılan hammaddenin önemli bir kısmının yakın çevreden sağlanması nedeniyle ilçedeki sanayi faaliyetleri anayolların kavşak noktasında bulunan Osmaneli ilçe merkezi ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada Osmaneli ilçesinin sanayi faaliyetlerinde etkili olan faktörler ile sanayi faaliyetlerinde geçmişten günümüze meydana gelen değişmeler ve gelişmeler incelenmiştir. Çalışmaya temel oluşturan en önemli özellik, verilerin bizzat yerinde işletme sorumluları ile görüşülerek, mülakat ve anket niteliği taşıyan bilgi formları neticesinde elde edilmiş olması ve dolayısıyla doğruluk payının yüksek olmasıdır. Çalışmanın niteliğinin arttırılması açısından harita, fotoğraf ve tablolardan da yararlanılmıştır. Çalışmadaki haritalar, çalışmanın güvenilirliği ve geçerliliğinin daha yüksek olması açısından CBS temelli ArcGIS programında oluşturulmuştur.

Özet İngilizce :

Situated in Southern Marmara subregion within the borders of the Marmara Region, Osmaneli district is affiliated with Bilecik province in administrative terms. It is bordered by İznik (Bursa) and Pamukova (Sakarya) counties to the north, Geyve (Sakarya) and Gölpazarı (Bilecik) to the east, central district of Bilecik to the South and Yenişehir (Bursa) and İznik (Bursa) to the west. Underdeveloped in terms of industrial activities up to 1970's, Bilecik province was covered under provinces of development priority on the 3rd Give-Year Progress Plan in 1973. Subsequently, the number of industrial plants all over the province, including Osmaneli District, dramatically increased. Osmaneli was also affected from that fact in a positive way. In addition, its being close to major markets such as İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa and Eskişehir and on Bilecik-İstanbul road makes it even more important considering industrial activities. Because majority of the raw material used in the plants in this region are supplied from immediate vicinity, industrial activities in that county are centred in and around Osmaneli district, which is situated located on crossroads. In this study, the factors influential on industrial activities of Osmaneli district as well as changes and developments that have taken place on industrial activities are addressed. The main aspect of this study is that data is collected by means of interviews and surveys as a result of approaching those in charge of businesses and thus certainty of such data is high. Maps, pictures and charts are used in order to contribute to the quality of this study. The maps used in this study were obtained in the digital media on the ArcGIS by using the CBS method for improved better reliability and validity.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :