Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güneydoğu anadolu bölgesi’nde kalkınmayı geciktiren beşeri kökenli sorunların göksu çayı havzası (adıyaman) özelinde değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü2
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkeler gelişmişlik açısından gelişmiş ve gelişmekte olanlar şeklinde iki başlık altında ele alınırlar. İster gelişmiş, isterse gelişme olan ülke şeklinde nitelendirilsin her ülkede gelişmişlik açısından farklı bölge ve yöreler olabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzeybatısında yer alan Göksu çayı havzası, Türkiye'nin geri kalmış yörelerinden birini oluşturmaktadır. Havzada ekonomik faaliyetler büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Gelecekte çok daha fazla önem kazanması beklenen tarımsal faaliyetler, günümüzde refah seviyesinin istenilen düzeye ulaşmasına yetişmemektedir. Tarımsal faaliyetleri yürüten çiftçilerin daha çok yerel şartlara göre sürdürülmesi, küresel koşulların üretimde göz ardı edilmesi ve üretimin de daha çok kendi ihtiyaçlarının karşılamaya yönelik olması; havzadaki beşeri kaynaklı sorunların global etkilerden çok yerel koşullarda geliştiğini göstermektedir. Göksu çayı havzasında kalkınmayı güçleştiren sorunlar arasında arazi kullanımından kaynaklananlar, planlama ve altyapı yetersizliğine bağlı olanlar, hızlı nüfus artışı ve nüfusun özelliklerinden dolayı ortaya çıkanlar ve tarımsal yöntemlerinden kaynaklananlar başta gelmektedir. Bu sorunların aşılmasında yasal düzenlemelerin yeterli olmaması da ayrı bir sorun olarak kabul edilebilir. Söz konusu problemlerin çözümü, mevcut potansiyelin akılcı kullanımı, kaynakların değerlendirilmesi ve kapalı ekonomi koşullarında gerçekleştirilen üretim yerine, küresel ekonomi şartlarının da göz önünde bulundurulduğu bir üretimden geçmektedir.

Özet İngilizce :

In terms of development, countries considered fewer than two headings, which are developed and developing. Whether advanced, if the country in the form of development in different regions and regions in terms of development in each country may identify. Göksu River basin is located in the northwest of the Southeastern Anatolia Region, which is one of the backward regions in Turkey. The economic activities are largely based on agricultural in the basin. Agricultural activities are expected to gain more importance in the future, today there are not reaching the desired level of welfare. According to local conditions than farmers who continue agricultural activities, to be ignored in global production and production conditions in order to meet more needs to be your very own, very local conditions in the basin have been generated effects of the global problems of human origin. Difficult problems arising from the use of land between the river basin developments Göksu, those due to lack of planning and infrastructure, rapid population growth and wrong agricultural methods, and those that arise due to the properties of the population is primarily arise. This legislation is not sufficient to overcome the problems that can be considered as a separate issue. Solution of these problems, rational use of existing potential, resource development and the production conditions, rather than a closed economy, global economic conditions taken into account in a production pass.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :