Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu ve lise öğretmenlerinin sigara içme alışkanlıkları

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
847
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, öğretmenlerin sigara içme alışkanlıklarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçedeki ilköğretim okulu ve liselerde görev yapan öğretmenler, örneklemini ise veri toplama aracını yanıtlamaya gönüllü olan 917 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen, 5 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu ve 22 sorudan oluşan "Öğretmenlerin Sigara Alışkanlıklarını Belirleme Anketi" aracılığı ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, frekans ve İki Değişken İçin Kay-Kare Testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ilköğretim okulu ve liselerde görev yapan öğretmenlerin % 52.1'inin sigarayı hiç içmediği, % 20.5'inin sigarayı bıraktığı, % 27.4'ünün ise sigara içtiği, sigara içen öğretmenlerin yarıya yakınının (% 44.2) sigara içmeye 18 yaş ve altında başladığı belirlenmiştir. Sigara içilecek yerleri sınırlayan yasal düzenlemeye öğretmenlerin % 62.8'i tamamen, % 13.5'i büyük oranda, % 13.4'ü kısmen, % 2.1'i az düzeyde katıldıklarını belirtirken, % 8.2'si ise kesinlikle katılmadıklarını belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

This research was done to determine the opinions of teachers related to their smoking habits. The population of the research consists of teachers working at primary and high schools in Malatya provincial centre, and the sample consists of 917 teachers voluntarily filling the data collecting tool. The data were collected using 5-item "Personal Information Form", and 22-item "Teachers' Smoking Habits Questionnaire" developed by the researcher. Percentage, frequency and Chi-Square for two variables were used to analyze the data. As a result of analysis, it was determined that 52.1 % of teachers in primary and high schools never smoked, 20.5% quit smoking, 27.4 % smoked; nearly half of smokers (44.2%) said they started smoking habit at 18 and younger. 62.8 % of teachers strongly, 13.5 % mostly, 13.4 % somewhat agree, while 2.1 % mostly disagree with Public Health Cigarette Smoking Act.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :