Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâhiye ilçesi arazi kullanımı üzerinde yükselti, eğim ve toprak faktörlerinin etkisi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
758
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, insanların sosyal ve ekonomik aktivitelerinin üzerinde büyük etkisi bulunan arazi kullanımı ve bunun fiziki çevre faktörlerinden toprak,eğim ve yükselti ile ilişkisi incelenmiştir.151300 ha'lık bir yüzölçümüne sahip olan İslâhiye ilçesi, batıda Amanoslar ve doğuda Sof Dağları ile çevrili kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir ovadır. İlçede arazi kullanımı da büyük oranda bu çerçevede şekillenmiştir. Doğu ve batısındaki dağlık kütleleri büyük oranda orman ile kaplı olan İslâhiye ilçesi için oluşturulan arazi kullanım haritasında, 73123 ha olarak tespit edilen ormanlar, ilçede en geniş alanı kaplayan arazi grubudur. Ormanlar, büyük oranda kahverengi orman toprakları ve kireçsiz kahverengi orman toprakları üzerinde bulunmaktadır. Sözkonusu toprak grupları, 45733 ha'lık bir alan kaplamaktadır. İlçede tarımın büyük kısmı, 15029 ha'lık bir alan kaplayan ova tabanında yapılmaktadır. Tahta Köprü barajı kuzeyindeki, sulama imkanı bulunan düzlük sahalarda sulu tarım yapılmaktadır. Arazi kullanım haritasından, 26205 ha tarım sahası tespit edilmiştir. İlçede tarımsal faaliyetler 500-600 m yükseltileri arasında değişen kolüvyal ve alüvyal topraklar üzerinde yapılmaktadır. Bu toprak grupları 21796 ha'lık bir alanı kaplamaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, land use which has an enermous effect on people's social and economical activities and the relation between physical environmental factors, soil, slope and elevation were analysed. Islahiye which has 151300 hectares area, surrounded byAmanos Mountains from West and SofMountains fromEast is aplateauextending acrossthe northeast-southwest direction and The land use is shaped by this frame to a large extent in the district. In İslâhiye district that is covered substantially by highlands both in West and East direction, forests are determined as 73123 hectares at the map of land use. These forests are the most spreading forest groups in the district. Forests are extending across mostly brown forest soils and lime brown forest soils and these soil classes cover 45733 hectares. In this district, agricultural activities are commonly carried out in the slope field that is covered by 15029 hectares area. At the plain of the north of Tahta Köprü dam irrigated agriculture is performed. At the map of land use, agricultural land comprises of 26205 hectares. In the district, agricultural activities are performed on the colluvial and alluvial soils the altitude of 500-600 metres. These soil groups cover 21796 hectares area.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :