Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kilis askerlik şubesi reisi sakallı ahz-ı asker binbaşısı mahmut bey’in birinci dünya savaşı (gazze cephesi)’na giden askerlere yaptığı konuşma ve kilis askerlik şubesi’nin kilis kuvay-ı milliyesine katkıları

Yazar kurumları :
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi , Per.Bnb., Kilis As.Ş.Bşk.lığı,1, Kilis Mehmet Uluğ Can İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
929
DOI :
Özet Türkçe :

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı'nın her bir köşesi için kötü sonuçlar doğurduğu gibi Anadolu evlatları için tam bir kıyım olmuştur. Vatanın birçok köşesinden kınalı kuzular adeta ekin biçilir gibi biçilmişlerdir. Yeni evli, nişanlı ve sözlü kızlar ellerinde kınaları ile boynu bükük kalmışlardır. Cepheye gitmek üzere sevk edilecek Mehmetçikler, ülkenin her yerinde Askerlik şubelerinin önlerinde sıra olmuşlardır. Hiçbir zorlamaya meydan vermeden vatan hizmeti için adeta yarış etmişlerdir. Askerlik şubeleri, işte bu genç askerlerle kıt'alar arasında köprü görevi görmüşlerdir. Askere sevk olmak üzere, Askerlik şubelerine gelen gençlere, askerlikle ilgili ilk bilgiler ile sevk edilecekleri kıtalar ve harbin genel seyri, yapacakları görevler ile ilgili intibaklar, buralarda verilmiştir. Kilis Askerlik Şubesi de bu görevini layıkıyla yerine getirmiş, Askerlik Şubesi Başkanları vatan evlatlarını ölüme gönderirken; onlara her türlü bilgiyi burada aktarmışlardır. Mehmetçik; bir emriyle ölüme gidecekleri komutanlarını ilk olarak askerlik şubelerinde tanıma fırsatı bulmuşlardır. Askerlik Şubesi Başkanları, bu ulvi görevlerini ifa ederken, şube başkanlarının fedakâr eşleri de Mehmetçiğin anaları, eşleri ve nişanlıları ile askerlik şubesi başkanı arasında elçi görevi yapmışlardır. Askerlikte devamlılık ve geleneklerin gereği olarak askerlik şubeleri görevlerini ifa etmeye devam etmekte; bu nöbet sürdükçe de Mehmetçik-kıtalar-aileler arasında köprü olmaya devam edeceklerdir.

Özet İngilizce :

The World War I, yielded devastating result for the Ottoman's which was seen in every corner of Anatolia. Motherland lost sons of soil fight for their motherland and had seen a worst massacre of history, when families have lost valuable lives of all youth, old children alike. War left behind nothing but the gloomy Picture of war, leaving behind widows with small children on the mercy of no one. Nonetheless during the aforementuned war, the nation displayed extremly high level of national character, morale and coruage under extremely diffucult circumstances. Hundreds and thousands people volunteered themselves for war recruitment in competition with each other. Men were found queued up the Gates of recruiting offices all over the country. At the recruiting offices, the officers served as a bridge between the recruits and actual figthing tpoops. Recruits were instructed sequsite level training about the war situation and duties they were expected to perform. Like any other recruitment office, Kilis Recruitment Office did its best in training the recruits fort he war. Besides impartig battle oriented training, the recruits were also given the knowledge of their future future commanders on whose orders they would fight and die. Recruit training was not only confined to battle harden or mission oriented training but chief of recruitment Office also gave due importance to the wellfare of the troops. The wife of the chief helped the left behind families as an ambassador and acted like a biridge between the families and chief of recruitment office. As a requirement of the military customs recruitment offiices continue to perform these missions and as this duty continues , they will be the bidge between the units and their families.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :