Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel finansal krizin ekonomik büyüme üzerine etkileri: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü1, Harran Üniversitesi, Bozova Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
710
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal piyasalar, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan sonraki en geniş ve en derin kredi krizini yaşamıştır. 2007 yılında başlayan ve sonrasında da küresel bir krize dönüşen finansal dalgalanmanın kaynağı ABD mortgage piyasadır. Son yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme süreci ile birlikte, dünya ekonomisinde yoğun bir entegrasyon meydana gelmiştir. Küreselleşmenin sonucu olarak, bu krizin ülkeler ve ülke grupları üzerindeki etkisi farklı genişlikte ve derinlikte olmuştur. Bu çalışmada, küresel finans krizinin Türkiye ekonomisine yaptığı makro ekonomik etkilere dikkat çekilmektedir. Çalışmada özellikle küreselleşme ve küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan küresel krizin nedenleri ve ortaya çıkış süreci üzerinde durulmuş ve son yaşanan küresel krizin, Türkiye'de büyümeye olan etkisi analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Financial markets in the world after the World Economic Depression of 1929 escaped the credit crunch in the most comprehensive and depth so far. Starting in 2007 and after transformed into a global financial crisis, a source of fluctuations in the U.S. is mortgage market. To enter the world's economies in recent years, with a rapid process of globalization, the globalization process has caused the integration of the world economy than in a big way. As a result of globalization, countries and groups of countries on the impact of this crisis has been different in width and depth. In this study, the global financial crisis, Turkey's economy draws attention to the macro-economic effects. The study of globalization and especially the causes of the global crisis caused by globalization and the emergence of concentrate mainly on the process and the recent global financial crisis, the impact of growth in Turkey have been analyzed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :