Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Millî mücadele döneminde kilis

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

I. Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918'de İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. İtilaf Devletleri antlaşma uyarınca, Osmanlı askerinin silahlarını alarak terhis ettiği gibi, gerek gördüğü yerleri de işgale başladı. Savaşın sonlarına doğru Halep'e kadar olan Suriye topraklarını işgal etmiş olan İngiltere, ateşkesin yapılmasından kısa bir süre sonra Urfa, Maraş, Antep ve Kilis'i işgal etti. Aralık ayının son günlerinde Kilis'e giren İngiliz askeri, yaklaşık bir yıla yakın bir süre Kilis'te kaldı. Bu süre zarfında İngilizlerin halkın üzerine gitmemesi sebebiyle bir silahlı çatışma yaşanmadı. Bununla beraber halk arasında ilk millî örgütlenmeler bu dönemde başladı. Bu millî cemiyetler, yapılan haksızlıklara karşı çeşitli eylem ve protestolarla kendilerini gösterdiler. İngiltere ve Fransa arasında yapılan Suriye İtilafnamesi sonucu İngiltere işgal ettiği Güney Anadolu topraklarını Fransa'ya bıraktı. 29 Ekim 1919'da Ermeni unsurlarla birlikte Kilis'e giren Fransızlara karşı halk tepki gösterdi. Fransız İşgal Komutanlığı'nın sert tedbirler alması karşısında, şehirde kalmanın mümkün olmadığını gören vatanseverler, şehir dışında Kuva-yı Milliye örgütlenmesini sağlayarak mücadeleye başladılar. Kilis Kuva-yı Milliye'si şehirde ve Kilis çevresinde Fransızlarla mücadele etti. Bununla beraber Antep'e gidecek Fransız askeri yardımları önlemek için Antep yolunda ve yine Fransız kuvvetlerinin geçişini önlemek için Katma-İslahiye demiryolu hattında verdikleri mücadeleler, Kilis Kuva-yı Milliyesi'nin önemli başarılarıdır. Nihayet TBMM Hükümeti ile Fransa arasında 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması sonucunda, 7 Aralık 1921'de Kilis işgalden kurtuldu.

Özet İngilizce :

The Ottoman Empire defeated in World War I, signed the Mondros Armistice Agreement with the Allies on 30 October 1918. In accordance with the treaty Allies, demobilized the soldiers of the Ottoman Empire taking their weapons and invaded places deems necessary to them. Towards the end of the war Great Britain which had occupied the land of Aleppo in Syria, occupied Urfa, Marash, Antep and Kilis shortly after the armistice. British soldiers who entered Kilis in the final days of December stayed in Kilis approximately for a year. During this time, an armed conflict did not occurre due to the British soldiers did not offend against the Kilis people. However first national organizations was formed during this period. These national communities showed themselves in the various actions and protests against the injustices. As a result of Syria Agreement between Britain and France, Britain left France the southern Anatolian lands which were occupied by her formerly. The people of Kilis showed reaction to the French army which entered Kilis on 29 October 1919 containing Armenian soldiers. In relation to strict measures of French army the city patriots decided that it was impossible to stay in the city and because of that they leaved the city and organized the Nationalist Forces and started to struggle against the French. Nationalist Forces of Kilis resisted against French. However, fights in order to prevent French military aid to Antep French forces and struggles on Katma-İslahiye railway line major are significant successes of Nationalist Forces of Kilis. Finally, Kilis liberated from the occupation on 7 December 1921 as a result of the agreement concluded between France and government of Grand National Assembly of Turkey on 20 October 1921.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :