Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nâbî’nin şiirlerinde halep

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
801
DOI :
Özet Türkçe :

On yedinci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve Divan şiiri tarihinde kendi adıyla anılan bir çığır açmış olan Nâbî, Urfa doğumlu bir şairimizdir. İstikbalin sanat ve kültür merkezi olan İstanbul'da olduğunu gören Nâbî, yirmi üç yaşında İstanbul'a gitmiştir. Bir müddet İstanbul'da, devlet büyükleri nezdinde kendine yer edinmek için çaba sarf eden Nâbî, Musahib Mustafa Paşa'nın divan kâtibi olmuş ve Paşa'nın vasıtasıyla IV. Mehmed'in iltifatına nail olmuştur. Musahib Mustafa Paşa'nın ölümüne kadar İstanbul ve Edirne'de otuz yıl kadar yaşayan Nâbî, Paşa'nın vefatı üzerine, daha önce Hacca giderken görmüş olduğu ve havasını ve suyunu beğendiği Halep'e gidip yerleşmiştir. Çevresinde olup bitenlere duyarsız kalmayan ve olanlara eleştirel bir gözle bakabilen, gördüklerini hikmetli ifadelerle dile getiren Nâbî, yaşadığı yerlerle ilgili gözlemlerini de şiirlerine aksettirmeyi ihmal etmemiştir. Bu çalışmada Nâbî'nin şiirindeki Halep yansımalarını tespit edeceğiz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nâbî who lived in the second half of seventeenth century and achieved a breakthrough in poetry, identified name after his, is our poet Urfa-born. Nâbî went to Istanbul when he was 23 years old because he thought that Istanbul is the center of art and culture. For a time, he made an effort to gain a seat care of statesmen and then became ottoman-clerk of Musahib Mustafa Paşa and at the hands of Paşa, he had the compliment of IV.Mehmed. He had been lived in Istanbul and Edirne about 30 years until the death of Musahib Mustafa Paşa, after the death of Paşa, he moved in Aleppo where he had seen when he went on pilgrimage and he liked its weather and water. Nâbî who did not deaf to around and had criticized events and put into erudite- words what happens, did not disregard observations in his poets. In this study, Aleppo in poetry of Nâbî is determined.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :