Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Optimum para alanları teorisi: türkiye’nin euro bölgesine uyumu üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
814
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin Euro bölgesine olası girişinin kendisi için fayda ve maliyetinin analiz edilmesidir. Euro bölgesinin Türkiye için bir optimum para alanı ve Türkiye'nin Euro bölgesine uyumunun olup olmadığının irdelenmesi ve 1990-2010 yılları itibariyle sınamaktır. Bu amaçla önce söz konusu yıllarda büyüme, işsizlik ve bankacılık sektörünün verdiği fakat geri dönmeyen krediler değişkenleri Hodrick-Prescott filtresi yardımıyla elde edilmiş daha sonrada Türkiye'nin Euro bölgesine girmesinin veya girmemesinin uygun olup olmadığını incelemek amacıyla korelasyon testi uygulanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to Turkey's possible entry to the euro area is to analyze the cost and benefit for itself.An optimum currency area for Turkey in the Eurozone and Examined whether Turkey's alignment with the euro area from the years of 1990-2010 to examinean devaluate.For this purpose years before it comes to growth, unemployment and non-performing loans of the banking sector, but the variables are obtained using the Hodrick-Prescott fitler after wards Turkey's entry into the euro area in order to test wheth eror not to enter the appropriate correlation test wasused.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :