Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şırnak sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların sahiplerinin sosyo-kültürel açıdan incelenmesi: 2011

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
625
DOI :
Özet Türkçe :

Az gelişmişlik sorunsalı Endüstri Devriminden öncelere kadar dayanmaktadır. Endüstri Devrimi ile daha belirgin bir hale gelen bu durum, ihtilaller ve savaşlar sonrası oluşan yeni düzen çerçevesinde çok tartışılır olmuştur. Küreselleşme olgusunun önem kazanmasıyla birlikte bölgeler arası gelişmişlik farkları hem dünyada hem de ülkemizde giderek artmaktadır. Gelişmiş bölgeler sahip oldukları bir takım tarihi, ekonomik ve sosyal avantajlar sayesinde kalkınmışlar ve gelişmişlik farklarını en aza indirmişlerdir. Az gelişmiş bölgelerde ise bu durum tersine bir görünüm arz etmiştir. Gelişmişlik farklarını azaltmak için bir takım öncelikli alanlar vardır. Ülkemizin az gelişmiş bölgeleri olarak tespit edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hızlı nüfus artışı, istihdam arzını artırdığı için sanayi ve hizmet sektörü öncelikli alanlar haline gelmiştir. Doğu illerinden biri olan Şırnak ilinde ise az gelişmişlik sorunu önemlidir. Bu sektörlerden bir tanesi olan sanayi sektörünün sosyo-ekonomik açıdan görünümü çalışmada ele alınacaktır.

Özet İngilizce :

The problem of underdevelopment dates back till some time before the Industrial Revolution. The situation, which became more obvious after the Industrial Revolution, has been frequently argued within the scope of the new order that is formed after the revolutions and wars. After the globalisation gained importance, inter-regional differences in terms of development gradually increase both in the world and in our coutry. The developed regions have been developed through their historical, economical and social advantages and they decreased their differences in terms of development to the minimum level. But, in the underdeveloped regions, the situation has gone just to the contrary. There are some priority areas in order to lessen the differences in terms of development. As the rapid population growth in the Eastern and Southeastern Anatolia Regions-determined to be the underdeveloped areas- increases the demand of employment, the industry and service sectors became the priority areas. In Sirnak city, one of the Eastern cities, the problem of underdevelopment is important. In this study, the outlook of the socio-economic perspective of the Industry sector, one of these sectors, will be analyzed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :