Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulaştırma sektörünün yarattığı dışsal maliyetlerin ekonomik etkileri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü1, Niğde Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
917
DOI :
Özet Türkçe :

Ulaştırma sektörü, yarattığı ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel etkileriyle hizmet sektörü içinde çok önemli bir paya sahiptir. Günümüzde küreselleşmeyle birlikte tüm dünyada teknoloji ve bilginin büyük bir değişime uğraması, ulaştırma sektöründe de hızlı bir gelişime neden olmuş; ulaştırma faaliyeti sonucunda hem bireyleri hem de toplumu etkileyen dışsallıkların yaratılmasına yol açmıştır. Dışsallık; üretici ya da tüketicilerin davranışlarının bütün sonuçlarına katlanmadıkları ve ne üreteceklerine ya da tüketeceklerine karar verirken, başkaları üzerindeki etkilerini hesaba katmadıkları zaman ortaya çıkmaktadır. Bu yazının amacı, ulaştırma sektöründen kaynaklanan dışsallıkları belirlemek, dışsallıkların içselleştirilmesi yöntemlerini irdelemek ve ekonomik etkilerini ele almaktır.

Özet İngilizce :

Transport sector constitutes a significant part of service sector due to economic, social and cultural effects it creates on the society it operates in. As the inevitable effect of increasing globalization in today's world, transport sector is exponentially growing thanks to advanced information technology. Transport is a sector creating externalities for both individuals and societies in general. Externality occurs when producers and consumers do not compensate for the results of their actions as well as for the effects of their decisions on other third parties in terms of what to produce and consume. The aim of this paper is to determine the externalities created by transport sector, and to evaluate the methods of internalizing the externalities.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :