Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1-Yazının Uzunluğu: Makalelerin uzunluğu ekler ve kaynakça dışında 5000 sözcüktür (Yaklaşık olarak 15 sayfa). Akademik ve tartışma değeri yüksek daha uzun makalelere de yer verilebilir.

2-Yazının Başlığı: Makalelerin başlığı hem Türkçe hem de İngilizce verilmelidir. Yurtdışı kökenli İngilizce yazılarda bu işlem dergimiz tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Metnin ana başlığı koyu büyük harflerle Times New Roman yazı tipi ve 16 puntoyla, metin içindeki ara başlıklar ise koyu küçük karakterle 12 punto ile yazılmalıdır.

3-Özet:: Yazıların başında (giriş kısmından önce) ve sonunda (kaynakça ve/veya eklerden sonra) olmak üzere iki dilde “ÖZET” hazırlanır.
Yazıların başında verilecek “ÖZET” yazının hazırlandığı dilde olmalıdır. Eğer yazının dili Türkçe ise Türkçe dilinde 250-350 kelime arası Türkçe "ÖZET" konulacaktır. Yazının dili İngilizce ise İngilizce dilinde 250-350 kelime arası İngilizce "ÖZET" konulacaktır.
Yazıların sonunda verilecek “ÖZET” ise şöyledir: Yazının dili Türkçe ise, yazının sonuna 350-500 kelime arası İngilizce (geniş) "ÖZET" yerleştirilecektir. Yazının dili İngilizce ise, yazının en sonuna 350-500 kelime arası Türkçe (geniş) "ÖZET" yerleştirilecektir.
Her iki “ÖZET” in hemen altına da kendi dillerinde Anahtar Sözcükler (en çok 5 sözcük) yazılacaktır.

Yurtdışı kökenli İngilizce yazılarda bu işlem dergimiz tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Özetler ve anahtar sözcükler, Times New Roman yazı tipi ve 10 punto ile yazılmalıdır. Özet kapsamında özellikle Çalışmanın Problem, Yöntemi, Bulguları, Sonuç ve Önerilerine bu isimler de vurgulanarak yer verilmelidir.

4-Yazıının Elektronik Biçimi: Dergiye gönderilen yazılar elektronik ortamda Microsoft Word 97 ve üstü programlarda, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1 satır aralığı ile her iki yana hizalanmış olarak yazılmalıdır. Sayfa yapısı, Sol 3.5 cm, Sağ 3 cm, Alt 3 cm ve Üst 3 cm olarak ayarlanmalıdır. Sayfa numarası vb gibi üst bilgi ve alt bilgi verilmemelidir.
Açıklama notları dipnot biçiminde verilmemeli bunun yerine sonnot olarak kaynakçadan hemen önce verilmelidir.

5-Yazıda Yapılacak Atıflar: Metin içindeki atıflar, soyad, tarih ve/veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir [Örn. (Aydın, 1985: 1), (Aydın, 1985)].
İki satırdan az doğrudan alıntılar satır arasında “tırnak” içinde, üç satırdan uzun doğrudan alıntılar ise altta, satır başından ve sonundan ikişer cm içeride hizalanmış, sağa/sola yaslanmış halde, 10 puntoyla ve tek satır aralığıyla verilmelidir. Hiçbir suretle metin içi atıflarda internet (web) adresi yazılmamalıdır.
Bütün atıflar kaynakçada gösterilmelidir. Kaynakça kaynakça yazım ilkelerine göre yazılmalıdır.