Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yayın koşulları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir;

* Makalelerin [email protected] veya [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

* Makale özet ve metinlerinin tamamı 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılacaktır, satır aralığı 1,5 olacaktır.

* Makalenin başlığından sonra, yazarın adı-soyadı ile birlikte görev yaptığı kurumun ve ülkenin yazılması gerekir. Başlıklar 12 punto Times New Roman yazı tipi kullanılarak tamamı büyük harfle yazılacaktır.

* 150 kelimeyi geçmeyecek biçimde özetinin ve (6-8) kelime ile sınırlandırılan anahtar kelimelerinin bulunması tercih edilir.

* Makalelerde dipnotlar, yaygın olarak kullanılan şekilde metin içinde (yazarın soyadı, eserin basım tarihi, eserden alıntı yapılan sayfa numarası) verilecektir. Örnek; (KARAKURT, 2003:12)

* Makalelerde ana konu başlıkları 1,2,3 şeklinde numaralandırılacak, alt bölüm başlıkları ise 1.1,1.2 şeklinde numaralandırılacaktır,

* Makalede alıntı olarak kullanılan kaynaklar, Kaynakça adı altında tam olarak künyesi ile verilecektir. Öncelikli olarak uluslararası sisteme göre (Yazarın Soyadı büyük harfle verilecek, sonra basım tarihi, eserin tam adı ve basım yeri) yazılması tercih edilir. Kaynakça hazırlanırken soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

* Makalelerde yer alan şekil ve tablolar, ek olarak makale sonunda yer verilmelidir.

* Makalenin daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olması gerekmektedir.

* Gönderilen makaleler yayın kurulumuz tarafından değerlendirilerek, yayınına karar verilecektir.