Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1) Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayına başladığı yıl 1998'dir. Dergide; İşletme, Muhasebe ve Finans, Büro Yönetimi, Turizm ve Eğitim alanındaki bilimsel ve özgün Türkçe ve İngilizce makaleler ve bildiri nitelikli yazılar yayınlanmaktadır.
2) Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar yazara aittir. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.
3) Dergide yayınlanacak yazıların kabulü, gönderimi ve takibi işlemleri web ortamında gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, dergiye yazı gönderecek yazar (çok yazarlı yazılarda yazarlardan birisi) sorumlu yazar olarak makale bilgi sistemine kayıt olmalı, yazılarını Microsoft Word programında yazmalı, DOC, DOCX veya RTF formatında kaydetmeli ve sisteme göndermelidir.
4) Dergide yayınlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Makale bilgi sistemine gönderilen yazıların kurallara uygun yazılıp yazılmadığı dergi editörlüğünce ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucu (yazıda istenen düzeltmeler, eksiklikler veya hatalar) sistem üzerinden makalenin sorumlu yazarına iletilir. Sorumlu yazar tarafından düzeltilen ve sisteme düzeltme olarak gönderilen yazılar tekrar kontrol edilir. Ön değerlendirme sonucunda hakem incelemesi için kabul edilen yazının sorumlu yazarı, telif hakkı devir formunu makale bilgi sisteminden yazdırır, imzalar ve yayınlanacak yazının 2 nüsha basılı kopyası ile birlikte dergi editörlüğüne posta ile gönderir. Basılı kopyalar dergi editörlüğüne ulaştıktan sonra yayın kurulu tarafından ilgili yazı için sistemden iki hakem belirlenir ve yazı hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelecek değerlendirme raporu doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Hakem incelemesi ve değerlendirmelere ilişkin son durum sorumlu yazara makale bilgi sisteminden bildirilir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda yayınlanması uygun görülmeyen yazılar yazara posta ile geri gönderilmemektedir.
5) Yazıların incelenmeye alınması için aşağıdaki kurallara göre yazılması gerekmektedir:
Yazı A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne 1.5 aralıkla, Arial yazı tipinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlıkları; üst 6 cm, alt 5 cm, sol 4,2 cm ve sağ 4,2 cm şeklinde olmalıdır. Yazıların toplam sayfa sayısı 20'yi geçmemelidir.


Yazılar; başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), ana metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), kaynakça ve ekler bölümlerini içermelidir.


Yazının başlığı; Arial Black yazı tipinde büyük harfle, 14 punto ve koyu yazılmalıdır.


Yazar/yazarların adı soyadı başlığın sağ alt tarafında yer almalı, Arial Black yazı tipinde 10 punto ile yazılmalıdır. Yazarın/yazarların bağlı bulunduğu kuruluş ve unvanı sayfanın altında dipnot şeklinde olmalı ve Arial yazı tipinde 8 punto ile yazılmalıdır. Örnek: G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (Doç. Dr.)


İlk sayfada makalenin en az 100 kelime, en çok 200 kelimeyi geçmeyen, Türkçe ve İngilizce özetleri Arial yazı tipinde 8 punto ile yer almalıdır. Özetlerin altında anahtar sözcükler/ key words bulunmalıdır.


"GİRİŞ" ve "SONUÇ" bölümleri hariç yazının tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır. Ana başlıkların tümü büyük harfle Arial yazı tipinde 10 punto ile yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalıdır.


Tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, grafik, vb.), şekil olarak adlandırılmalıdır. Tüm tablo ve şekillere (Tablo No. Tablonun Adı / Şekil No. Şekil Adı) biçiminde başlık verilmelidir. Tablolarda başlık üstte, şekillerde ise altta yazılmalıdır. Kaynak bilgileri ise tablonun/şeklin altında yer almalıdır.


Metin içinde kaynağın gösterimi tek yazarlı kaynaklar için (yazarın soyadı, yıl: sayfa no); iki yazarlı kaynaklar için (soyadı ve soyadı, yıl: sayfa no) biçiminde, ikiden çok yazarlı kaynaklar için (ilk yazarın soyadı vd., yıl: sayfa no) biçiminde olmalıdır.


Örneğin: ... örgütlerde faal rol almak isteyeceklerdir (Can, 1999:35).

... ulaşmasını mümkün kılacaktır (Orhaner ve Tunç, 2001:82).
Kaynakların gösterimi, ana metnin sonunda, KAYNAKÇA başlığı altında aşağıdaki örneklerde olduğu gibi düzenlenmelidir.


Kitaplar için kaynak gösterimi :
CAN, Halil. (1999). Yönetim ve Organizasyon, Siyasal Kitapevi, Ankara.

ORHANER, Emine ve TUNÇ, Azize (2001), Özel Öğretim Yöntemleri, Gazi Kitabevi, Ankara.
Makaleler için kaynak gösterimi :
ALKİBAY, Sanem. (2001). Yeşil Pazarlama Faaliyetlerine Üniversite Öğrencilerinin İlgisi Üzerine Bir Araştırma,

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:4, Ankara.
Diğer kaynakların gösteriminde; Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan APA's Publication Manual of

American Psychology Association adlı eserde belirtilen kriterler esas alınacaktır.