Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iç turizm pazarı analizi ve pazarı canlandırmaya yönelik alternatif turizm olanakları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
692
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm denildiği zaman birçok insan, turizmi yurt dışından gelen turistlerin meydana getirdiği yer değiştirme hareketleri olarak düşünmektedir. Ancak turizmde dengeli bir büyüme ve gelişme arzusuna sahip olan ülkeler, dış turizm pazarında ve iç turizm pazarında dengeyi sağlamalıdır. Türkiye'de iç turizm hareketleri dış turizm hareketlerinin artışının yanında oldukça geride kalmıştır. Ancak gerek dış turizm gerekse iç turizm bulunduğu ortama, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve psikolojik yönden katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden iyi bilinmelidir ki, turizmin bu özelliklerinden yararlanmanın yolu iç turizm pazarını geliştirmekten geçmektedir. Türkiye'deki yerli turistlerin iç turizme katılmasının önünde literatür araştırması sonucunda iki önemli engel olduğu keşfedilmiştir. Gelir seviyesi düşük olan kişiler iç turizmden uzak dururken ve gelir seviyesi artan kişiler ise yurtdışı tatillerini tercih etmektedir. Dolayısıyla çalışmada iç turizm pazarının önemi ve pazarı geliştirme yolları üzerinde durulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığından elde edilen konaklama istatistiklerinden yararlanılarak 2008 yılı verileri (en son çıkan veriler) ile Türkiye'de iç turizm pazarı bölgelere göre incelenmiştir ve bölge içersindeki illere göre dağılımı gösterilmiştir. Öne çıkan iller dışındaki illerde özellikle gelir seviyesi artışı ile yurtdışını tercih eden yerli turistleri iç turizme yöneltebilmek için bölgeler bazında alternatif turizm olanakları sunulmuştur.

Özet İngilizce :

When it is mentioned about tourism, many people think about the tourist coming from out of country. But, the countries that have the ambition for a balanced growing and progressing should supply the balance between the domestic and incoming market. Because of the thoughts that domestic tourism has no effect for currency and the necessary conscious not being gained, the domestic tourism hasn't developed in Turkey. Tourism contributes to the region economically, socially, politically, culturally and psychologically where it takes place. So, it should be known that, in order to use the effects of tourism, the domestic tourism must be progressed. As a result of the literature review, in front of Turkey's domestic tourism progressing, two major obstacles have been discovered. People who have low levels of income stay away from domestic tourism, while the people whose income levels getting increase prefer abroad holidays. In this study, with the help of statistics in 2008 of Ministry of Culture and Tourism, the distribution of domestic tourism potential according to the regions, cities are shown with tables. Also, the importance of the domestic tourism and the way for progressing the domestic tourism will be analyzed. While some examples of tourism kinds in other destinations are given, some issues will be offered within the regions to direct the local people who prefer to holiday abroad instead of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :