Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
634
DOI :
Özet Türkçe :

Matematik öğretim programlarında gerçekleştirilen reform sonrasında “örüntüler” konusu 1. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıf düzeyine eklenmiştir. Matematik öğretmen adaylarının örüntülerle ilgili kendi öğrenme deneyimlerinin bulunmaması örüntülerin öğretimine ilişkin bilgilerinin ne düzeyde olduğu sorusunu akla getirmektedir. Bu bağlamda araştırmada altı öğretmen adayının mikro-öğretim etkinlikleri gerçekleştirme sürecinde sayı örüntülerinin kuralını bulmayı öğretmede kullandıkları stratejiler incelenmektedir. İncelemede Shulman (1986) tarafından ortaya konan pedagojik alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisinin Magnusson ve diğerleri (1999) tarafından tanımlanan konuya özel stratejiler bileşeni olguları kuramsal çerçeve olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının kullandıkları stratejiler; ‘ardışık sayılar arasındaki ilişkiyi inceleme’, ‘tablo yapma’, ‘modelleme yapma’, ‘deneme-yanılma yöntemini kullanma’ olarak kategorilere ayrılmıştır. Öğretmen adaylarının örüntülerle ilgili literatürde rapor edilen güçlüklere sahip olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The concept of “patterns” is now a part of the curriculum for grade 1 through grade 8 as a result of the recent reform in the elementary mathematics curriculum in Turkey. Since it is a newly-introduced concept in the curriculum, pre-service teachers do not have learning experiences of “patterns”. This brings the following question into consideration: Do pre-service teachers have adequate knowledge to teach “number patterns”? This study investigates six pre-service elementary teachers’ use of strategies to teach number patterns during micro-teaching lessons. Shulman’s (1986) notion of “pedagogical content knowledge” (PCK) and Magnusson et al.’s (1999) notion of “topic-specific strategies” component of PCK are used as the theoretical framework. The obtained data has indicated four categories of strategies: ‘examining the relationship between consecutive numbers’, ‘preparing tables of values, ‘constructing models’, ‘trial and error’. It has also been found out that pre-service teachers have had difficulties in finding the rules of “patterns” reported in the literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :