Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çatışma yönetimi stratejilerine ilişkin tutumlar:kamu,özel sektör ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri üzerinde mukayeseli bir araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2
Görüntülenme :
871
DOI :
Özet Türkçe :

Çatışma sosyal ortamın gerçeklerinden biridir. Örgütlerin verimli, sağlıklı ve etkin çalışmaları için çatışmaların yönetilmesini zorunludur. Bugün çatışma konusunda çalışma yapan birçok bilim adamının buluştuğu ortak nokta, çatışmanın azından da fazlasından da kaçınılması gerektiğidir. Çatışmaların çok fazla olduğu örgütlerde, örgütsel amaç ve hedeflerden sapma, tarafları yoran rekabet ortamının oluşumu ve örgütün yaşamını sürdürmesinin tehlikeye düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çatışmanın az olduğu veya hiç olmadığı örgütlerde ise, yenilik ve yaratıcılık zaman içerisinde yok olabilmekte, kişisel yeteneklerin gelişimi yavaşlayabilmekte ve örgütsel verimlilik azalabilmektedir. Bunun için yöneticiler çatışmaları örgütsel fayda doğrultusunda yönetmelidirler. Ayrıca örgütlerin doğası gereği çatışma yönetimi işletmelerde, kamu örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda kendisini demokratik veya otokratik olarak tanımlayan yöneticilerde tutum farklılığının sadece yumuşatma stratejisinde olduğu, çatışmaya bakış açısından işletme yöneticilerinin daha çok etkileşimci yaklaşıma kamu yöneticilerinin ise geleneksel yaklaşıma yakın oldukları görülmüştür. Çatışmaya ilişkin azaltma ve teşvik stratejilerinin her ikisinden de bazılarının uygulanmasına olumlu bakılırken, azaltma stratejisinden meşgul etme, kura çekme, kaynakları artırma; teşvik etme stratejilerinden haberleşmede yeni düzenlemelere gidilmesi, rekabetin teşviki ve uygun yönetici seçilmesi gibi stratejiler açısından tutum farklılıkları söz konusudur. 

Özet İngilizce :

Conflict is reality in social environment. Management of conflict is essentiality in terms of organizations for working fine and efficiently. The common point of consideration many academicians join is that, both low conflict and high conflict should also be avoided. Problems that, deviating from organizational goals and objectives, creating a competitive environment tired sides and danger of falling about organization's survival arise in organizations which have high conflict. Innovation and creativeness is destroyed, development of personal skills can be slowly and organizational efficiency may decrease in organizations which have low conflict or naught conflict. In addition to, conflict management can be implemented in different ways in private, public organizations and civil society organizations due to the nature of these organizations. In the sense, the aim of this study that trying to determine which strategies managers implement in public, private sector and civil society organizations and whether managers are different in terms of strategies

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :