Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

21. yüzyılın yükselen değerleri: iş ahlâkı ve kurumsal yönetişim

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
782
DOI :
Özet Türkçe :

İlk insandan beri var olan ahlâk kavramı, günümüzün modern dünyasında şirketler tarafından "iş ahlâkı" olarak ele alınmakta ve bu kavram şeffaflığın, hesap verebilirliğin, adilliğin ve sorumluluğun kapılarını kurumsal yönetişimle açmaktadır. İş ahlâkının kıstaslarını belirleyecek olan yöneticiler, kurumsal yönetişim ilkeleri çerçevesinde çalışanların performansını arttıracak ahlâki standartlar oluşturmalı ve de verimliliği doğrudan etkileyecek iş disiplini yaratmalıdırlar. Bu çalışmanın amacı da bu doğrultuda iş ahlakı ve kurumsal yönetişim kavramlarını tartışarak kurumsal yönetişim sürecinde iş ahlakının nasıl oluşturulduğunu irdelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde ahlâk ve iş ahlâkı kavramları iş ahlâkının önemi, şirketlerde iş ahlâkının oluşturulması, ahlâkın ve iş ahlâkının kurumsallaştırılması üzerinde detaylı bir şekilde durulacaktır. İkinci bölümde kurumsal yönetişimin temelleri, amaçları, ilkeleri ve işleyişi ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Son bölümde ise iş ahlâkı ve kurumsal yönetişim arasındaki ilişki teorik bir çerçevede irdelenerek, iş ahlâkının kurumsal yönetişimde nasıl ele alındığı ve ne ifade ettiği tartışılacaktır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The concept of morality which pre-long dates is considered as business morality by the modern world of companies and this concept opens the door of transparency, acountability, fairness and responsibility by another concept - corporate governance. Managers who are the determinators of the criterions of business morality are within the charge of establishing moral standards within the framework of corporate governance which will lead to higher employee performance. They are also in charge of creating a business discipline which will lead to higher productivity. The purpose of this study is to examine how to create business morality in the process of corporate governance by discussing the concepts of business morality and corporate governance. In the first part of this study, the concepts of moral and business morality, business ethics, its importance, and the process of the institutionalization of business morality would be examined in detail. In the second part, the fundementals of corporate governance, its aims, priciples and functioning would be discussed. Finally, the relationship of business morality and corporate governance would be analysed within a theoretical perspective, and it is within the intentions of authors to explore how business morality is handled in corporate governance

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :