Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ar-ge faaliyetleri ve girişimcilerin inovasyon üzerindeki etkileri: patent verileri üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Konya Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi1, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
630
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma inovasyon göstergesi olarak nitelendirilebilecek patent kabulleri ile son zamanlarda artma eğiliminde olan araştırma geliştirme faaliyetleri, araştırmacı sayıları ve girişimci oranları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. İnovasyon, yenileme ve yenilenme çabalarının ürün ya da süreç olarak bir yenilik sonucu ile beraber bu yeniliğin ticarileştirilmesini ifade etmektedir. Patentler ise ortaya çıkan yeniliğin temelde belirli bir sistemle korunması çabalarından ileri gelir. İnovasyon göstergesi olarak değerlendirdiğimiz patent kabul sayıları ve inovasyon süreçleriyle bağlantılı olan ARGE faaliyetleri, girişimci oranları ve araştırmacı sayıları çalışmanın ekonometrik kısmını oluşturan değişkenlerdir. Söz konusu bu değişkenlere ait katsayılar "Panel Veri Analizi" yöntemi ile hesaplanmış, model bulguları değişkenler düzeyinde yorumlanıp çalışmanın sonunda öneriler ile desteklenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper aims to present correlation between patent grants which can be described as innovation indicator and R&D activities, number of researchers and business ownership rates which is recently be upward tendency. Innovation implies that processes of renewal and regeneration commercialized along with a process or product innovation result. Patents emerge with efforts which basically aim to protect innovation through a particular system. Patent grants as an indicator of innovation, R&D activities, entrepreneurship rates and number of researchers which are related to innovation process are variables of study. The parameters of subject variables were calculated by Panel Data Analysis method and findings of model were interpreted at the level of the variables and supported by suggestions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :