Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerin toplumdaki rolüne yönelik akademisyenlerin

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1, Yalova Üniversitesi, İ.İ.B.F., Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
764
DOI :
Özet Türkçe :

İşletme ve toplum ilişkisi veya diğer bir deyişle işletmenin toplumdaki rolü uzun yıllardır tartışılan bir konudur. İşletmenin taşıdığı bu rol, toplumun ihtiyaçlarına göre değişmekte ve kapsamı genişlemektedir. Günümüzde özellikle kurumsal sosyal sorumluluk başlığı altında ele alınan bu ilişki, işletme okullarının da ders programlarına yansımakta ve ele alınan konular, ekonomik boyutu kadar sosyal boyutuyla da değerlendirilmektedir. Bu durum, akademisyenlerin işletme-toplum ilişkisine yönelik algılarını, hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlü işletmelerin topluma kazandırılmasında etkili kılmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada, işletmenin toplumdaki rolü kurumsal sosyal sorumluluğun dört boyutuyla ele alınmış ve akademisyenlerin bu konudaki algıları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Business and society relations, or in other words, the role of business in society is an issue debated for many years. This role is carried by the business, according to the needs of society are changing and expanding the scope. Today, this relationship is dealt with specifically under the heading of corporate social responsibility, business schools and discussed the topics reflected in the curriculum, the social dimension of economic size also evaluated. In this case, academicians' perceptions against the business-society relationship, both economically and socially effective in teaching makes a strong business community. In this study, four dimensions of corporate social responsibility is discussed the role of business in society and tried to determine academicians' perceptions on this issue.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :