Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel çatışma yönetimi açısından kamu yöneticileri ile özel sektör yöneticileri arasındaki farklılıkların analizi

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi1
Görüntülenme :
655
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, kamu yöneticileri ile özel sektör yöneticilerinin örgütsel çatışma yönetimi tarzları ve çatışma nedenlerine ilişkin görüşleri açısından farklılıklarını incelemektir. Toplam 315 kamu ve özel sektör yöneticisine anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, kamu yöneticileri ile özel sektör yöneticileri arasında çatışmanın örgütsel nedenlerine ilişkin görüş farklılığı bulunmazken, kişisel farklılıklardan kaynaklanan nedenlere ilişkin görüş farklılığı bulunduğu tespit  edilmiştir. Bunun yanı sıra, tümleştirme, hükmetme ve kaçınma tarzları açısından kamu yöneticileri ve özel sektör yöneticileri arasında farklılık tespit edilmiştir. Tümleştirme ve kaçınma tarzlarını özel sektör yöneticileri daha fazla tercih ettiklerini belirtirken, kamu yöneticileri hükmetme tarzını daha fazla uyguladıklarını  belirtmişlerdir. Araştırmanın sonuçları, örgütsel çatışma yönetiminde durumsal koşulların etkilerini ve kamu yöneticileri ve özel sektör yöneticileri arasındaki yönetsel farklılıkları inceleyecek gelecekteki araştırmalara yön verebilecektir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to analyze the differences between public and private sector managers’ conflict management styles and their opinions of conflict reasons. Total of 315 public and private sector managers were conducted questionnaires. According to the results of this study, have not found opinion differences about organizational causes of conflict between public managers and private sector managers on the other hand have found different viewpoints regarding reasons which arise from individual differences. Besides, differences have been identified about integrating, dominating and avoiding styles between public managers and private sector managers. Private sector managers have indicated they prefer more integrating and avoiding styles, public managers have indicated they prefer more dominating style. The results of the study will be able to give direction to future studies which examine the effects of situational conditions at organizational conflict management and managerial differences between public managers and private sector managers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :