Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk otomotiv sektörünün uluslararası rekabet gücü (1996-2010)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

Türk otomotiv sektörü gerek üretim ve istihdamdaki payı gerekse de ihracattaki payı açısından Türkiye ekonomisindeki lokomotif sektörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk otomotiv sektörünün rekabet gücünü analiz etmektir. Türk otomotiv sektörünün rekabet gücü açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler, ithalat sızma oranı, uzmanlaşma katsayısı ve dış rekabete açıklık göstergeleriyle analiz edilmiş ve Türk otomotiv sektörünün dünya piyasasında belirli bir rekabet gücüne ulaştığı görülmüştür. Ancak otomotiv sektöründe küresel bazda yaşanan yoğun rekabet, sektör açısından hem mevcut rekabet gücünü devam ettirmeye hem de sektöre sürdürülebilir rekabet gücü yaratmaya yönelik politikalar geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Özet İngilizce :

Automotive is one of the leading sectors in Turkish economy with its significant contribution both to production and employment and to exports. This study aims to examine the competitiveness of the Turkish automotive sector. The competitiveness of the Turkish automotive sector was analyzed in terms of revealed comparative advantage, import penetration rate, specialization coefficient and openness to foreign competition. This study on the competitiveness of the Turkish automotive sector finds that the Turkish automotive sector is competitive in world markets. However, the intensive global competition in the automotive sector obliges to develop policies that aim both to preserve current levels of competitiveness and to create sustainable competitiveness in the sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :