Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi'ne makale gönderme, makalenin mevcut durumu hakkında bilgi alma gibi makale takip işlemleri için Makale Bilgi Sistemi'ne üyelik kaydı yapılması gerekmektedir.