Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turist rehberlerinin ekoturizm alanındaki yeterliliklerinin önem-performans analizi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
738
DOI :
Özet Türkçe :

Turist rehberleri turistlerin deneyimlerini arttırarak memnuniyetlerinin sağlanması noktasında öncü kişilerden biridir. Bu nedenle onların performansı ne kadar yüksek olursa turist memnuniyeti de o derece yüksek olacaktır. Buradan hareketle gerçekleştirilen çalışmada, ekoturizm alanında çalışan rehberlerin niteliklerinin turistler açısından önem düzeylerinin ve rehberlerin performans düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmada veri toplanması için anket tekniği tercih edilmiş ve 402 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler istatistikî yöntemlerle analiz edilmiştir. Ekotur rehberlerinin niteliklerinin turistler açısından önem düzeyleri ile rehberlerin performans düzeyleri ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonucunda turistlerin, ekotur rehberlerinin niteliklerini önemli buldukları ortaya çıkmıştır. Ekotur rehberlerinin performans düzeylerinin ise önem düzeyleri ile kıyaslandığında nispeten yüksek olduğu, ancak önem düzeylerini tam olarak karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ekotur rehberlerinin performans düzeylerinin önem düzeylerinin üzerinde olduğu tek faktör ise "sosyo-ekonomik katılım sağlama" faktörü olmuştur.

Özet İngilizce :

Tourist guides are one of the pioneers who create tourist satisfaction by way of increasing their experiences. For this reason the higher performances the tourist guides have, the higher tourist satisfaction they provide. From this point of view, it was aimed to determine the importance and performance level of guides' competences, who work in the ecotourism field, according to tourists with this study. In the frame of this purpose, questionnaire technique was chosen in this study in order to collect data from tourists and 402 questionnaires were considered to be evaluated. The data was analysed by using statistical program. The importance level of ecotour guides' competences and their performance levels were assessed. It was determined that tourists found ecotour guides' competences important. In addition, it was determined that ecotour guides' performance levels were relatively high comparing with importance level of their competences. But the importance level did not correspond to the performance level. The only factor, of which performance level was higher than importance level, was "providing socio-economic participation".

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :