Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turistik ürün çeşitlendirme ve ekoturizm kapsamında ekoparklar ve köyceğız palmiye merkezi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Deniz, kum, güneş üçgenine dayalı kitle turizminin, müşteri tatminsizliği, belli bölgelerde ve zamanlarda yoğunlaşma, istenen pazar payına ulaşamama ve daha da önemlisi çevre sorunlarına neden olduğu herkes tarafından kabul edilmiştir. Bu sorunları aşmak amacıyla, turistik ürün çeşitlendirme politikaları ve alternatif turizm türleri geliştirilmektedir. Alternatif turizm türlerinden biri olan ekoturizm, hem söz konusu sorunların giderilmesi, hem de turizmin ülkeye olan katkısının arttırılması açısından önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı, son yıllarda turizme önem veren ülkeler ve turizm işletmeleri açısından oldukça önemli hale gelen turistik ürün çeşitlendirme politikaları ve ekoturizm uygulamaları kapsamında geliştirilen ve bu konuda örnek olabilecek turistik ürün çeşitlerinden ve ekoparklardan biri olan Köyceğiz Palmiye Merkezi’ni turistik açıdan incelemektir. Köyceğiz Palmiye Merkezi, doğayı koruma ve kullanma ilkesine göre hareket etmekte ve doğa ile iç içe olma, doğadan yararlanma konusunda oldukça hassas davranmakta ve doğa ile ilgili bilgi almak isteyen herkese kapılarını açmaktadır.

Özet İngilizce :

It is accepted by everyone that mass tourism based on sea, sand and sun trilogy causes dissatisfaction of customers, condensation in particular regions and times, not being able to reach market share and more importantly environmental problems. In order to get over all these problems, diversification of touristic products policies and types of alternative tourism are developed. Ecotourism which is one of alternative tourism, is gaining importance in terms of solving the problems in question and increasing the contribution of tourism for the country. The aim of the study is to examine Köyceğiz Palm Centre which can be an example about this subject within the scope of diversification of touristic product policies and ecotourism practices which have become considerably significant for tourism business and countries that have given weight to tourism in recent years. Köyceğiz Palm Centre acts according to protection and use of nature principle and treats in a sensitive manner about being engaged and benefiting from nature and also it opens its door for everyone wants to apply for information about nature.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :