Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asma davulun tarihçesi, yapımı ve notasyonu

Yazar kurumları :
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı1, D.Ü. Devlet Konservatuvarı2
Görüntülenme :
8638
DOI :
Özet Türkçe :

Türk halk oyunları ve halk müziği içinde önemli bir yere sahip olan ve bütün ritüellerde (düğün, savaş, barış, haberleşme, inanç) karşımıza çıkan asma davulun tarihçesi çok eskiye dayanmaktadır. Asma davulun ne zaman ve ne amaçla kullanıldığı, asma davulun Anadoluda hangi medeniyetler tarafından çalındığı, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanımı, asma davulun Avrupaya Türkler tarafından tanıtılması ve Avrupada kullanımı bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde anlatılmıştır. Ayrıca davulun tanımına ve bu süreç içinde kullanılan isimlerinede yer verilmiştir. Günümüzde asma davulun gelişimide göz önüne alınacak olursa kullanıldığı yerler itibariyle yapımında ve malzeme açısından bazı değişikler olmuştur. Asma davulun yapımı ile ilgili olarak öncelikle asma davulun anatomik yapısı ortaya konmuş, malzemelerinden, yapım aşamasından ve kulanılan araç gereçlerden bahsedilmiştir. Bu konuda yapım ustalarının görüşleri kayıt yapılarak asma davulun yapımı anlatılmıştır. Asma davul geldiği nokta itibariyle orkestralarda kullanılan, eğitim kurumlarında ders olarak okutulan ve müziğin olmazsa olmazı en gerekli temel enstrumandır. Doğal olarak da bir notasyonu olması yapılan çalışmaların arşiv kayıtı altına alınması ve ortak paydada çalınabilmesi açısında şarttır. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında bundan yaklaşık yirmibeş sene önce kudüm notasyonundan faydalanılarak hazırlanan asma davul notasyonu halen kullanılmaktadır. Son bölüm itibariyle asma davul çalan kişilere fayda sağlayacağı düşünülenerek bu notasyon hakkında genel bilgiler sunulmuştur. Bu çalışmada Asma davul ile ilgili yapılmış tez çalışmaları incelenmiş ve konuyla ilgili yapımcılarla karşılıklı görüşülerek Asma Davulun tarihçesi, yapımı ve notasyonu ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The history of hanging drum which has a special role in Turkish Folk Dances and Turkish Music and is also confronted in all kinds of rituels (wedding ceremonies, war, peace, communication, belief) is based on very old times. In this study, the following topics are stated chronologically: when the hanging drum was used, for what purpose it was used, by which civilizations it was played, how it was used by Seljuk Empire and Ottoman Empire, when it was introduced to Europe by Turkish and its use in Europe. Also, the discription of hanging drum and the different names of hanging drum are stated in this paper. When the development of hanging drum is researched, some changes in terms of the materials and where it is used are regarded. Regarding to hanging drum‟s construction, firstly the anatomy of hanging drum, materials, the process of construction, and equipments are explained. Masters of construction of hanging drum are interviewed and recorded. Hanging drum is such a necessary and important instrument that it is used in bands and is taught as school subjects in schools. For that reason, it is neccary to record and to keep as an archive for playing in common ground. The notations of hanging drum prepared with the help of a small double drum notaitons about 25 years ago in Istanbul Technical University, Turkish Music State Conservatory are still used today. In the last part, the general information about notations are given with th aim of helping the players of hanging drum. In this study, theses and dissertations about hanging drum are reviewed and constructers and masters are interviewed. Their ideas about history, construction, and history of hanging drum are presented.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler

Mustafa

  • çok fazla kısa
  • Yorum Yap
    • Adınız :
    • Güvenlik Kodu :
    • Yorum :