Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seyahat acentelerinin çevresel ilgilerinin sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
885
DOI :
Özet Türkçe :

Seyahat acentelerinin web siteleri, acentelerin çevre konusundaki ilgi ve duyarlılığını yansıtan iletisim araçlarından birisidir. Bu çalısma, acentelerin web sitelerinde çevre ile ilgili anlatıların bulunup bulunmadığını incelemek, acentelerin çevreyle ilgili yönelimlerini tespit etmek ve bu yönelimin sürdürülebilirlik ve ekoturizm ilkeleri bağlamında değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmıstır. Analiz için gerekli verileri toplamak amacıyla, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) web sayfasında erisilen 5362 acenteden web sitesi olan 1382 acente seçilmis ve bu acentelerin web sayfalarının içerik analizi yapılmıstır. Analizin ilk asamasında, web sitelerinin sadece %2,7 gibi küçük bir kısmında, çevre ile ilgili anlatılar bulunduğu tespit edilmistir. Đkinci asamasında, sürdürülebilirlik ve ekoturizm bağlamında belirlenen 12 çevresel göstergenin web sayfalarındaki anlatılarda varlığı arastırılmıs ve web sitelerinin %2,4'ünde çevre/doğa koruma kavramının geçtiği, bunu, sırasıyla, yöre halkına saygı, alternatif turizm, ekoturizm, sürdürülebilir turizmin takip ettiği görülmüstür. Doğa/çevre koruma, çevresel eğitim, yerel kalkınma ve katılımcılık, sürdürülebilir kullanım gibi göstergelerle ilgili anlatıların sürdürülebilir turizm ve ekoturizm ilkeleri ile bütünlestiği, ancak yetersiz olduğu saptanmıstır. Bulgular acentelerin sürdürülebilir turizm bağlamında faaliyetlerde bulunmaları ve çevreye verdikleri önemi ve çevresel faaliyetlerini acente web sitesi gibi önemli bir iletisim kanalında yansıtmaları gerektiğine isaret etmektedir ve sadece kendilerini değil aynı zamanda turistleri de çevresel bağlamda gelistirmeleri gerektiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The travel agency web site is one of the means of communication that shows the nature of environmental sensitivity and concern of an agency. This study was designed to assess the existence of environmental narratives in the travel agency web sites and to determine the environmental orientations of the agencies and evaluate their orientation in terms of sustainability and ecotourism. 1382 agencies that have web sites were selected for the investigation. The necessary data was extracted from the agency websites and evaluated by means of content analysis. At the first stage of analysis, the study found that only 2.7 percent of agencies have some narrations about environment. At the second stage, it was found that only 2.4 percent mentions "environmental/nature protection, followed respect to local people, alternative tourism, ecotourism and sustainable tourism. It was found that narrations about indicators such as Environmental/nature protection, environmental education, local development and participation are coupled with the sustainability and ecotourism principles, however they are insufficient. Findings indicate the necessity that the agencies should have environmental activities and reflect their environmental concern and activities in their web sites, and should develop themselves and tourists in terms of environmental context.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :