Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çiftlik turizmi, kırsal, tarım ve ekoturizminin kavramsal açıdan irdelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 1, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
1197
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkeler sahip oldukları tarihi ve doğal değerler doğrultusunda dünya turizminden daha fazla pay alabilmek için, alternatif turizm ürünleri geliştirme ve oluşturma yoluna gitmişlerdir. Kırsal turizm, tarım turizmi ve çiftlik turizmi bu doğrultuda ortaya çıkan ve şehir yaşamının olumsuzluklarından kurtulup tatillerini sakin ve doğal bir ortamda geçirmek isteyen insanların ihtiyacına cevap veren turizm şekilleridir. Çalışmada öncelikle aralarındaki farkları ortaya koymak için kırsal turizm ve tarım turizmi açıklanmış, sonra çiftlik turizmi kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bu bağlamda Türkiye'de çiftlik turizminin durum değerlendirilmesi yapılarak geliştirilebilmesi için bazı ülkelerin uygulamalarından örneklere dikkat çekilmeye çalışılmış ve öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Countries have been improving alternative tourism activities for more share in world tourism activities. Therewith occured alternative tourism concept like rural tourism, agricultural tourism and farm tourism which satisfying demands of tourists who want to recover negative effects of urban life and go for a vacation in restful and natural environment. In this study, primarily had been explained rural tourism and agricultural tourism in a nutshell for search out between them. Farm tourism had been explained as comprehensıve. In this context, adduced precedents about practices in some countries of farm tourism. In addition to analysed and suggested existing practices and conditions in Turkey about farm tourism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :