Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Etik kodların otel endüstrisine katkıları ve bir alan araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

ÖZET Bu çalışma, etik kodların otel endüstrisine katkılarını araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca geliştirilen etik kodların otel endüstrisine katkısı ölçeği ile karşılaştırmalı analizler yapılarak, demografik özelliklere ve işletmenin etik kodları için yaptıklarına göre farklılık olup olmadığı tespit edilmiştir. Yaşamımızın hemen hemen her alanında değişimden söz edilmektedir. Bu değişim bireysel ve toplumsal bazı değerleri de değiştirebilmektedir. Dolayısıyla çalışma hayatını doğrudan etkileyen bu süreç, ahlaki çöküntüye ve bunun da etkisiyle performans kayıplarına veya fırsatı lehlerine çevirenler içinde kısa vadeli sınırsız karlara neden olabilmektedir. Çalışma hayatındaki iyi ve doğru veya kötü veya yanlış ayrımının yapılmasını sağlayan etik kodlar değişimden kaynaklanan ahlaki değerlerin yitirilmesini ve haksız kazancı engellemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede çalışmanın birinci bölümünde etik, iş etiği ve etik kodları kavramsal boyutta ele alınarak, ikinci bölümde de Muğla İl’ inde bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerden anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Son olarak da elde edilen bulgularla alternatif yaklaşımlar sunulmuştur 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was conducted for the purpose of investigating the contributions of ethic codes to hotel industry. Moreover, by means of comparative analysis of the developed ethic codes through the scale of their contributions to the business life, it was determined whether there are differences according to demographic characteristics and what the company does with regards to ethic codes. There is a change almost every field of the life. This change may be accompanied by some individual and social changes. Hence, this process directly affecting the business life may lead corruption and performance losses or unlimited gains for those who take the advantage of the situation. Ethic codes rendering it possible to differentiate among good and correct or bad and false in business life aim to prevent moral values from deteriorating and unjust gains 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :