Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet pazarlamasında fiziksel ortam ve önemi: a grubu özel hastaneler üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletme Bilim Dalı1
Görüntülenme :
724
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma kapsamında hizmet pazarlamasında fiziksel ortam detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Hizmet pazarlamasında fiziksel ortam önemli bir kavramdır. Hizmetin tüketiciler tarafından algılanmasında ve tüketicinin tutumunda önemli rol oynamakta olan fiziksel unsurlar görsel niteliklidir. Hastane işletmelerinde de hizmet alanın tatmini açısından fiziksel ortam önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Ankara'da faaliyette bulunmakta olan A grubu 5 özel hastane fiziksel ortam koşulları altında yer alan hastane iç görünüm modernliği, hastane dış görünüm modernliği, muayene ve hasta odaları konforu, bekleme odaları konforu, hastane ısısı, hastane içi dinlenme yerlerinin yeterliliği, hastane dışı dinlenme yerlerinin yeterliliği, hastane gürültüsü, hastane havalandırma sistemi, hastane ışıklandırma sistemi ve hastane yerleşim alanı yönünden karşılaştırmalı olarak incelenmiş, aralarındaki fark ve benzerlikler ortaya konulmuştur. Değerlendirme sonuçları hastane pazarlama yöneticilerine rehberlik etmesi açısından görsel olarak sunulacaktır.

Özet İngilizce :

Physical environment within the scope of this study in detail the marketing services are discussed. Physical environment is an important concept in marketing services. Perceived by consumers of services and consumer attitudes to the physical elements to play an important role in visual quality is. Hospital services in business area in terms of satisfying the physical environment plays an important role. In this study, in Ankara to be active as a group of 5 private hospitals in the physical environment under conditions in the hospitals within the view of modernity, modernity hospital with skin, examination and patient comfort rooms, waiting room comfort, warmth of the hospital, the hospital in rest of the adequacy of the hospital adequacy of non-resting places, hospital noise, hospital ventilation system, hospital lighting system, hospitals and hospitals in the direction of residential areas were examined as a comparison, the differences between and similarities have been put in place. Assessment results provide guidance to hospitals in terms of marketing managers will be presented as a visual.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :