Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde turizm endüstrisinin avrupa birliği ve türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1
Görüntülenme :
849
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm endüstrisi hızla büyümekte ve gelişen teknolojik olanaklarla birlikte özellikle ulaşım teknolojisindeki gelişmeler turizm faaliyetlerini eskiye oranla çok daha kolay ulaşılır bir hale getirmektedir. Diğer taraftan tüm dünyadaki genel eğilimin sonucu olarak ortaya çıkan bölgesel bütünleşme hareketleri ile birlikte turizm bu bölgelerde daha yoğun bir hale gelmektedir. Gelecekte daha da önemli bir endüstri olacağı tahmin edilen turizm endüstrisinin yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçlar turizm alanında yaşanan rekabeti güçlendirmektedir. Avrupa bölge olarak dünyadaki en önemli turizm bölgesidir. Avrupa Birliği’nde turizm hem gelir yaratan bir unsur, hem istihdam sağlayan kapsamlı bir endüstri hem de Avrupalılaşma sürecini hızlandıran bir araç olarak görülmektedir. Çalışmanın amacı Avrupa Birliği ve Türkiye turizm pazarlarını ve ekonomilerini tanımlayarak geleceğe dair öngörülerde bulunmaktır

Özet İngilizce :

Tourism industry grows fastly and with the developing technology especially with the developing transportation technology is it now more easier to access to tourism activities than past. On the other hand with the regional integrations that comes up after the tendency of the world tourism has become more widely in those regions. The cultural, economical and social results of the tourism industry, which is believed to be more important in the future, are created high competition in tourism industry. Europe is the most important tourism region in the world. In the Europe Union tourism is not only a well income source but also a process that helps to become europeanized. The aim of the study is to analyze European Union and Turkey’s tourism markets and economies and to suggest ideas for the future

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :