Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisi: beş yıldızlı bir otel işletmesinde araştırma

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1
Görüntülenme :
819
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Araştırmada, Kuşadası’nda beş yıldızlı bir otel işletmesinde çalışanların örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık algıları karşılaştırılmaktadır. Otelde çalışan 134 personel ile yürütülen anket soruşturmasından elde edilen veriler frekans analizi, faktör analizi ve korelasyon analizi ile değerlendirilmektedir. Araştırma bulguları; a) örgütsel bağlık boyutlarından normatif bağlılığın duygusal ve devam bağlılığına göre daha güçlü olduğunu, b) örgütsel bağlılık boyutları ile örgüt kültürünün sosyalleşme/örgütsel yapı, semboller/katılım/ödül ve hoşgörü/adalet/işgören seçimi boyutları arasında pozitif ancak zayıf bir ilişki bulunduğunu, buna karşılık tarihsel geçmiş/ilişki ve tören/toplantı örgütsel kültür boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir

Özet İngilizce :

This study analyses the correlation between organizational culture and organizational commitment. In the study, the perceptions of organizational culture and organizational commitment of the employees working at a five stars hotel in Kuşadası is compared. The gathered data by means of questionnaire which was implemented to 134 staff working at the hotel is evaluated by frequency analysis, factor analysis and correlation analysis. The research findings show as follows; a) normative commitment which is one dimension of the orginizational commitment is stronger than affective and continuance commitment b) there is a positive but weak correlation between the dimensions of organizational commitment and the socialization/ organizational structure, symbols/heredity/prize, and tolerance/justice/employee choosing dimensions of the organizational culture. However, it is indicated that there is no significant coorelation between the historical background/relationship and ceromony/meeting dimensions of the organizational culture and the organizational committment. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :