Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayi alanında ortaöğretim kurumlarının (meslek liselerinin) rolü

Yazar kurumları :
S.Ü. Ahmet Keleş Eğitim Fakültesi1, Eğitim Bilimleri Bölümü 2
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde ülkeler, eğitim sistemlerini oluştururken daha evrensel düşünmek, küreselleşen dünya pazarlarında rekabet edebilecek nitelikli insanı yetiştirmek zorundadırlar. Bundan dolayı bu araştırmanın genel amacı, işverenlerin eğitim kurumları ile ilişkilerini artırmaya yönelik yaklaşımlarını ve beklentilerini ortaya koymaktır. Araştırma, Avrupa Birliğinin Mesleki teknik eğitimi geliştirme projesi ile yapılmış olan “MEGEP İş piyasası ihtiyaçları analiz çalışmaları” araştırmadan yararlanılarak hazırlanmış olan görüşme formu, Konya merkezde bulunan 10 tür sanayi alanından 125 tane işyerine uygulanmıştır. E-mail ve görüşme yolu ile elde edilen veriler yüzdelik oranları ile tablolaştırılarak verilmiştir. Araştırmadan ortaya çıkan bu sonuçlara göre, eğitim-sanayi alanında sağlıklı bir bağ oluşturulmasında daha etkin projeler ve çalışmaların yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu anlamda eğitim alanında görevli olan kişilere bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir. Hem nitelikli işgücünün yetişmesi hem de yetişmiş işgücünün iş sahibi olabilmesi açısından önemlidir

Özet İngilizce :

Countries should think universally while constructing their system of education and train qualified people who can compete in the globalizing world market. Professional life which must be competitive in the national and international markets and feeling this necessity strongly examines the education. Segment and forces it to be more sensitive to its needs. The main goal of this study is to execute the approaches of the employers for increasing their relations with the educational establishments. The interview form prepared by “MEGEP Business Market Necessity Analysis Studies” is applied to the 10 types of industrial area and to the 125 number of establishments. The data table is created by the information obtained from e-mail and interview by their percentile ratios. According to these results generated from the research, it is understood that efficient projects and actions are necessary to build a healthy connection between education and industry. For this sense, the stuff related with the education should shoulder high responsibility on this subject. This is important in terms of having qualified labourforce and employing trained labourforce

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :