Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik yönetim aracı olan maliyetleri aşağı çekme stratejisinin uygulanmasında işletme içi destekleyici faaliyet birimlerinin rolü

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

Çağımızdaki sert rekabet koşulları altında faaliyette bulunan işletmelerin rakiplerine karşı rekabetçi bir üstünlük sağlayarak piyasada var olan konumlarını güçlendirmesi ancak kendilerini rakiplerinden farklılaştırmalarıyla mümkün olacaktır. Eğer işletmeler kendilerini aynı piyasada yer alan rakiplerinden bir şekilde farklılaştıramazlarsa, kendileri için piyasada kısa vadede değer kaybı ve uzun vadede de yok olma sonucu doğabilir. İşletmeler bu farklılaşmayı da ancak stratejik yönetim araçlarından birini kullanarak başarabilirler. Bu çalışmada, işletmeleri rakiplerinden farklılaştırarak onlara rekabetçi bir üstünlük sağlayacak stratejik yönetim araçlarından biri olan maliyetleri aşağıya çekme stratejisinin uygulanmasında işletme içi destekleyici faaliyet birimlerinin önemi ve üzerlerine düşen sorumluluklar değerlendirilecektir

Özet İngilizce :

Being under hard competitive conditions of today, enterprises’ achieving the superiority over their rivals and strengthening their existing positions can only be possible if they can make themselves different from their rivals. If the enterprises couldn’t make themselves different from their rivals appearing in the same market, there could be a result of a value loss in the short term and disappearance in the long-term. Enterprises can achieve this difference by using one of the strategic management tools. In this study, we will discuss the importance of in-house supportive activity units and their responsibilities during the implementation of pulling down the costs, one of the strategic management tools, which will make enterprises different from their rivals and provide them with a competitive superiority.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :