Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihi zela (zile) ilçesindeki yerel halkın turizme bakış açılarını belirlemeye yönelik bir alan araştırması

Yazar kurumları :
GaziosmanpaĢa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
913
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, henüz bir destinasyon olarak turizmle tanışmamış tarihi Zela (Zile) ilçesinde yaşayan yerel halkın turizme bakış açıları ve turizmin yörede geliştirilebilmesi için yerel halkın öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 2007 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde 550 kişi üzerinde uygulanan anket verilerinden yapılan analizlere göre ilçe halkının bölgede turizmin gelişmesiyle ortaya çıkabilecek olumlu durumlar için pozitif yönde düşünce belirttikleri, ancak ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar için kararsız kaldıkları belirlenmiştir. Ortaya çıkabilecek olumlu etki olarak bölgedeki yerel halkın gelirlerinin artması, diğer olumlu etkilere göre daha pozitif bir görüş sergilemiştir. Ayrıca yöre halkı turizmin yöredeki birçok mal ve hizmetin fiyatının artacağını düşünmektedir. Bununla birlikte, yöre halkı turizmin yörede geliştirilebilmesi için Zile kalesine ve tarihi Zile evlerine öncelik verilemesi gerektiğini düşünmektedir.

Özet İngilizce :

This research attempts to identify the view points and priorities of the local community living in historical Zela (Zile) town in an attempt to developing tourism in the area. According to the survey research results carried out with 550 participants in the period of June, July and August in 2007, it is found out that people in this area expressed positive thoughts for favourable situations which may arise through the development of tourism in the area, but were indecisive about the unfavourable situations which may arise through this development. When compared with the other favourable effects, more positive opinions are expressed about revenue growth of the local community as the possible favourable effect. Also, local community expresses the opinion that there will be price increases in many goods and services in the area. Besides, local community thinks that high priority must be given to the Zile castle and historical Zile houses to develop tourism in the region.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :