Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yüksek öğretimde öğrenci tatmin düzeyleri ile başarı ortalamaları arasındaki ilişki: hazırlık sınıfı öğrencileri üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 1, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2
Görüntülenme :
619
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin tatmin düzeyleri ile başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada, üniversite hazırlık sınıfı öğrencileri üzerinde yapılan bir alan araştırmasına yer verilmiştir. Araştırmada anket yöntemi ve öğrenci işlerindeki kayıtlar ile elde edilen verilerin çözümlemesinde SPSS programı aracılığı ile frekans tabloları, ortalama, Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenci tatmini ile başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to examine the relation between the satisfaction level of students in higher edcuation and their achievement levels. A field study among university students was implemented. A questionnaire was employed and and data gathered were analysed using SPSS and frequency tables, mean and Pearson correlation analysis were employed. The results of the study suggest that there is a statistically significant relation between students’ satisfaction and achievement. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :