Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turizm Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Golf turizmine yönelik yerel halkın algılarının belirlenmesi: antalya/belek örneği

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1
Görüntülenme :
753
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın Amacı: Yerel halkın golf turizmine yönelik algıları üzerine yapılan bu araştırmada, Belek bölgesinde yaşayan yerel halkın golf turizminin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerine yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Yerel halka (n=235) uygulanan anket sonucunda, yerel halkın golf turizmi konusuna ekonomik ve sosyo-kültürel etkilere yönelik algılarının olumlu olduğu, çevresel etkilere yönelik algılarının kararsız olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Purpose of Study: The objective of this study is to determine the perceptions of Belek local community toward the golf tourism and its effects in Antalya-Belek. Method: In this research survey method was used as data gathering method. Findings and Results: The result of this survey determineted that perception of Belek local community is positively toward the golf tourism and its effects. The study also revealed that although local community were aware of the positive effects of tourism on economic. But some of local community considered that tourism has affected negatively on environment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :