Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turizm Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kocaeli ili’nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi’ne yönelik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
686
DOI :
Özet Türkçe :

İlkçağlardan beri yerleşim yeri olarak çekici görünen Kocaeli, bugün Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden birisidir. Sahip olduğu sanayi şehri imajıyla zihinlerde yer etmiş olup doğal, tarihi ve kültürel değerleri ikinci plana itilmiştir. Kocaeli İstanbul'a olan yakınlığı, Karadeniz ve Marmara Denizi'ne olan kıyıları, Kocaeli Fuarı, Kartepe Kayak Merkezi, yaylaları, mesire alanları, Sapanca Gölü, Derince Olimpik Buz Pateni ve diğer çeşitli güzellikleriyle alternatif turizme imkânlar sunan bir yapıya sahiptir. İlin var olan turizm potansiyelinden yeterince yararlanabilmesi için kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, yatırımcıların, halk ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi ve turistik değerlerine sahip çıkmaları gerekmektedir. Kocaeli 'sanayinin kalbi ' olma unvanını Cumhuriyet döneminden itibaren İstanbul ve çevresinin kentleşme planlarında kendisine dayatılan 'İstanbul'un yükünü hafifletme' rolüyle edinmiştir. Kentin bu sanayi şehri imajını ' kültür ve sanat şehri İzmit ' olarak değiştirmek için iktidarların planlarında sanayinin kent dışına kaydırılması, bölgenin turizm envanterinin çıkarılması, bölgede yapılabilecek alternatif turizm çeşitlerinin ve bunları gerçekleştirebilmek için gerekli olan tüm alt yapı çalışmalarını içeren master planlar hazırlanmalıdır. Bunlar kent algısında değişimin ilk hareket noktaları olabilecek çalışmalardır. Kocaeli sanayi şehri imajından bir an önce sıyrılıp turizmde hak ettiği yere gelmelidir. Şehrin stratejik konumu, ekonomisinin güçlü olması, termal su kaynaklarının bulunması, ulaşım ağının geniş olması, çeşitli doğal ve kültürel zenginlikleri gibi avantajlarının yanı sıra yeterli seyahat ve konaklama tesislerinin olmaması, çevre kirliliği, kentsel yapılaşma, aşırı göç alması gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kocaeli'nin turizm değerlerini ortaya koyup, bunlardan nasıl yararlanılabileceğine ilişkin somut öneriler getirmektir.

Özet İngilizce :

Kocaeli, which has been an attractive place for settlement since the early ages, is now rooted in the minds as Turkey's one of the biggest industrial cities. However, its natural, historical and cultural values have been pushed aside. Its proximity to İstanbul, its coasts of the Black Sea and the Sea of Marmara, its fair, ski resorts, highlands, recreational areas, lake, Olympic-sized ice rink and with a variety of other beauties offer an alternative tourism opportunity.In order to benefit from its existing tourism potential, utilities, local governments, investors, local people and non- governmental organizations should liaise and protect their touristy values. Kocaeli had industrial heartland title since Republican era of urbanization plans imposed on him in İstanbul and its surroundings reduce the burden of İstanbul committed. The image of the industry in the city, the culture and art in Izmit governments plans to change the industry shifted out of the city, of an inventory of the region's tourism, alternative tourism types can be done in the area and all the infrastructure that is required to achieve this with the work of master plans should be prepared. These are the first points of departure that can change the perception of urban studies. Leaving for a moment before the image of the industrial city of Kocaeli tourism should rightful place Besides the advantages of having a strategic location, strong economy, thermal water sources, extensive transportation network, a variety of natural and cultural riches, Kocaeli has some disadvantages such as; the lack of adequate travel and accommodation facilities, environmental pollution, urban image and excessive migration. The aim of this study is to expose Kocaeli's touristy values and to make concrete proposals on how to make use of them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :