Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turizm Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liderlik davranişlari ile rekreasyon faaliyetlerine katilim ilişkisi: istanbul ilinde bir uygulama

Yazar kurumları :
kurum yok1
Görüntülenme :
697
DOI :
Özet Türkçe :

Amaç: Rekreasyon; bireylerin sanayi toplumunun beraberinde getirdiği olumsuz etkileri bertaraf ederek, isteğe bağlı ve gönüllü olarak, bireysel veya takım şeklinde yaptığı ve aynı zamanda bir tatminde sağladığı etkinlikler olarak tanımlanmakta olup bu haliyle çağdaş toplumların gittikçe yaygınlaşan, etkin bir yaşam biçimi ve kültür öğesi durumuna gelmektedir. Rekreasyon faaliyetlerinin toplum yaşantısıyla bütünleşmesi, rekreasyon faaliyetlerine dahil olacak bireylerin serbest zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirebilmelerinde onlara yol gösterecek liderler şeklinde yeni bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu ihtiyaca da rekreasyon liderleri olarak koç ve antrenörler rekreasyon liderleri olarak cevap vermektedir. Bu çalışmada rekreasyon kavramı ve rekreasyon liderliği kavramları üzerinde kapsamlı bir literatür taraması ile durulmakta, antrenörlerin sergilemekte olduğu dönüşümsel rekreasyon liderliği ile yönetsel rekreasyon liderliğinin davranışlarının yerel halkın rekreasyon faaliyetlerine katılım düzeyleri üzerindeki etkilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Yöntem: Bahçelievler Belediyesine ait spor salonlarından istifade eden 237 adet katılımcıdan toplanan veriler, SPSS 13.0 demo versiyonu kullanılarak faktör, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmaktadır. Bulgular ve Sonuçlar: Sonuçlar, antrenörlerin sergilemekte olduğu yönetsel liderlik davranışının yerel halkın rekreasyon faaliyetlerine katılım seviyesi üzerindeki etkilerini ortaya koyarak ilgili literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Purpose: Recreation is defined as the optional and voluntary activities that are carried out individually or in a team and that give satisfaction to the individuals, by eliminating the adverse effects of the industrial society. Thus, recreation becomes the part of dynamic lifestyle and culture widespread in the modern society. As a result of this integration of recreational activities with the social life, a new leadership need as the recreational leadership- arises for guiding the individuals who carry out such recreational activities in their leisure time. In this paper, the concepts of recreation and recreational leadership are examined based on a comprehensive literature review, and it is aimed to reveal the effects of transformational and transactional leadership behaviors, which the coaches’ exhibit, on the participation levels of the citizens in recreational activities Methodology: the data gathered from 237 participants who use the gymnasiums of Bahçelievler Municipality are submitted to factor, reliability, correlation and regression analyses through SPSS 13.0 demo version. Findings and Results: The results contribute to the related literature by demonstrating the effects of transactional leadership behaviors of the coaches on the participation levels of the citizens in recreational activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :