Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turizm Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerine ait web sitelerinin, türkiye’de faaliyet gösterdikleri bölgelere göre değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, otel işletmeleri web sitelerinin Türkiye'de faaliyet gösterdikleri bölgelere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak içerik analizi formu oluşturulmuş ve veriler söz konusu forma göre toplanmıştır. Araştırmanın evrenin Türkiye'de faaliyet gösteren otel işletmeleri oluşturmaktadır. Örneklem ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ise 3 yıldıza sahip otel işletmelerinin, diğerlerine göre daha yoğun bir web tabanlı pazarlama çabası içinde olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, otel işletmelerine ait web sitelerinin daha profesyonel ve amacına uygun hazırlanması gerektiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Purpose of the research is reviewing web sites of accommodation facilities according to their service regions in Turkey. Qualitative analysis methods are used for the research. Content analysis form was prepared in accordance with the purpose of the research and data was collected by using this form. Population of the research is accommodation facilities that are in service in Turkey. Sample was determined by random sampling method. Collected data was analyzed with SPSS which is statistical analysis software. Result of the research shows that the accommodation facilities which own 3 stars make active web-based marketing efforts compared to others.Additionally, another result is that web sites of the accommodation facilities need more professional and fit for purpose designs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :