Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turizm Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinin tüketicilere yönelik kullandıkları satış geliştirme araçları: beş yıldızlı otellerde bir araştırma

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
665
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de hızla büyüyen turizm sektörünün bir parçası olan otel işletmelerinin, nihai tüketici konumundaki müşterilerine yönelik olarak kullandıkları satış geliştirme araçlarını inceleyerek bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Çalışma kapsamında otel işletmelerinin satış geliştirme araçlarını kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlarsa hangi araçları daha sıklıkla kullandıkları, bu araçlara hangi dönemlerde başvurdukları ve satış geliştirme araçları hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmada Türkiye'deki beş yıldızlı otel işletmeleri incelenmiş ve gereksinim duyulan verilerin toplanmasında yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini çalışmanın yürütüldüğü dönemde Türkiye'de faaliyet göstermekte olan tüm beş yıldızlı otel işletmelerinin satış ve pazarlamadan sorumlu yöneticileri oluşturmuş ve araştırma sonucunda 58 adet ankete ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, "İşletmenin web sitesi tüketicinin satın alma kararında etkilidir" önermesinin en yüksek aritmetik ortalama puanı aldığı (4.29), "Radyo reklamları tüketicinin satın alma kararında etkilidir" önermesinin ise en düşük ortalama puanı aldığı (3.38) belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to contribute to the knowledge in related field through investigating the promotion tools that hotel establishments, a part of rapidly growing tourism sector in Turkey, use toward their consumers. Within the scope of the study, whether the hotel businesses employ these tools or not, if they use, which tools they use more frequently, in which time periods they use those tools, and their comments about promotion tools were analyzed. Within the study, the five star hotels in Turkey were investigated and a structured questionnaire was used to collect the data needed. The managers who were in charge of sales and marketing of the all five star hotels which were in operation in Turkey in the time period this study was being conducted were formed the main population of the study, and 58 questionnaire forms were attained. At the conclusion of the research it was seen that "Web site of the establishment is effective on consumers' buying decisions" item took the highest arithmetical average score (4.29), while "Radio advertisements are effective on the consumers' buying decisions" item took the lowest average score (3.38).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :