Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının geliştirdikleri matematik öğrenme etkinliklerinin seçilen konu, amaç, uygulama şekli bileşenleri açısından analizi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi ve Matematik Öğretmeni1, MEB2, Dokuz Eylül Üniversitesi3, Buca Eğitim Fakültesi4 Dokuz Eylül Üniversitesi5,
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim sisteminde çağı yakalamak adına yapılan değişim hareketinin etkisinin hala sürdüğü günümüzde öğretmenlerin; öğrencilerin öğrenmesi ve eğitim sistemlerinden beklenenin gerçekleşmesindeki önemi yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Hazır-Bıkmaz, 2006). Öğretmenler gerek öğretim materyallerinin hazırlanması gerekse uygulanması aşamasında oldukça kritik bir role sahiptir (Stein ve Smith, 1998b; Swan, 2007). Mevcut öğretim programları özelde matematik ve geometri öğretim programları incelendiğinde en önemli öğrenme materyalinin etkinlikler olduğu görülmektedir (Bozkurt, 2012). Hatta mevcut öğretim programlarını etkinlik temelli olarak nitelendirmek mümkündür (İlköğretim Programları İçeriğinin Branşlara Göre İncelenmesi Çalıştayı Raporu, 2010; Epö, 2005). Bu sebeple öğrenme etkinliklerinin ne olduğu, hangi özellikleri barındırması gerektiği, nasıl tasarlanacağı ve uygulanacağı üzerinde durulması gereken konulardır (Uğurel ve ark., 2010). Bu noktada etkinliklerin geliştirilme sürecinde öğretmen adaylarının becerilerini artırmaya yönelik yürütülen çalışmamız Ege Bölgesi’nde ki bir devlet üniversitesinin, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde 4. sınıfta öğrenim gören 19’u kız 8’i erkek 27 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının bir dizi uygulama sonucunda kendilerine verilen şablona uygun geliştirdikleri etkinlik örnekleri seçilen konu-tasarlanma amacı ve uygulama biçimine göre doküman analizine tabi tutulmuştur. Yapılan incelemenin sonucunda öğretmen adaylarının etkinlik tasarımında daha çok matematik öğretim programındaki konuları ele aldığı bu konuların farklı sınıf seviyelerinden olduğu görülmüştür. Amaç bileşeni adı altında yapılan inceleme sonucunda ise geliştirilen etkinliklerin en çok bir öğrenmeyi gerçekleştirme amacını taşıdığı bunu ise öğrenilen kavram(lar)ı pekiştirmenin izlediği görülmüştür. Öğretmen adaylarının geliştirdikleri etkinlikleri uygulamada en fazla küçük (işbirlikli) grup çalışmasını benimsedikleri ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

Today- when the influence of the alteration movement done in order to keep up with the age of the educational system is still continuing- the importance of teachers in students’ learning and achieving what is expected from the education system has been stated by the studies conducted (Hazır & Bıkmaz, 2006). Teachers own a critical role in the stage of both preparing teaching materials and using them (Stein & Smith, 1998b; Swan, 2007). When the existing curriculums –in particular, maths and geometry cirriculums- are analyzed, it can be observed that activities are the most significant teaching materials (Bozkurt, 2012). In fact, it is possible to characterize the existing curriculums as activity-based ones (Report of Workshop Examining Content of Primary School Curriculums According to Branches, 2010; Epö, 2005). Therefore, what sort of learning activities there are, what qualities they need to have, how to design and apply them are topics that must be elaborated (Uğurel et al., 2010). At this point, our study to increase the skills of pre-service teachers during the process of developing activities was conducted with 27 pre-service teachers -19 girls 8 boys- studying in the 4th year in Mathematics Education Department at a state university in the Aegean Region. The activity designs the pre-service teachers developed considering the patterns given after a series of practice were analyzed in documents in terms of the aim of design and the form of practice. As a result of the studies, it is observed that pre-service teachers deal with the topics from the maths curriculum and these topics are of different grade levels. The result of the examination named as target component suggests that activities developed aim firstly at providing learning and this is followed by reinforcing the concepts already learned. It is stated that pre-service teachers prefer mostly small group (cooperative) studies in the activities they develop.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :