Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okullarda pdr uygulamaları dersine ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) son sınıf öğrencilerinin uygulama dersi kapsamında gittikleri okul ve okul personeli, uygulama dersini yürüten süpervizörler ve dersin yürütülmesi ile bu çalışmaların kendi gelişimlerindeki rolü konusundaki görüşlerini incelemektir. Araştırmada dersi alan 29 kız, 13 erkek olmak üzere toplam 42 öğrencinin dönem boyunca yaptıkları çalışmalara ilişkin görüşlerini uygulama yapılan okul ve okul personeli, uygulama dersini yürüten süpervizörler ve dersin yürütülmesi ile bu çalışmalar sırasında kendilerinde gözledikleri değişimler başlıkları altında yazarak belirtmeleri sonucunda toplanan nitel veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz sonucunda öğrencilerin uygulama yaptıkları okulların fiziksel olanaklarının uygun olmasının, öğretmen, yönetici ve psikolojik danışmanların yardımcı ve destekleyici olmalarının ve elverişli ortam yaratmalarının çalışmaların verimini büyük ölçüde etkilediği görülmüştür. Uygulama dersinin özellikle teorik bilgileri uygulama şansı vermesi açısından öğretici ve yararlı olması, akranların geribildirimlerinden yararlanma, karşılaştıkları sorunları çözme becerilerini geliştirme açısından ve okul psikolojik danışmanlığı becerilerini geliştirme noktalarında etkili ve yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenciler öğretim üyelerinden geliştirici geri bildirim ve öneri almanın, kendilerini rahat ifade edebilecekleri bir ortam yaratılmasının, uygulamada gözlenmiş olmanın ve model almanın geliştirici, motive edici etkisine dikkati çekmişlerdir. Kendi kişisel ve mesleki gelişimleri açısından ise psikolojik danışma ve uygulama becerilerini geliştirme, geliştirmesi gereken yönlerini fark etme, uygulamaların sonlarına doğru rahat olma, mutlu olma, güvenli ve yetkin hissetme.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate the ideas of fourth year students about school guidance practices at psychological counseling and guidance department in Çukurova University. Qualitative data were collected from 29 female and 13 male students by asking them to write their thoughts on school guidance practices in the following topics: schools of practices and school counsellor; supervisor of guidance practices course and the course itself; the role of these school practices on their professional development. Data were analyzed by content analysis. Results showed that the feasibility of physical properties of school, the support and help of principals, teachers and school counselor and their effort in creating an appropriate environment for practices had an enormous effect on conducting practices effectively. Students found school practices course very useful and effective especially for applying theoretical knowledge into practice, enhancing their problem solving skills, benefiting from their peers' feedback and developing their skills for school guidance practices. Students also paid attention to the motivating and developing effects of supervisor feedback, being observed by supervisor, creating an atmosphere for expressing themselves in a comfortable way. In terms of personal and professional development students mentioned some of changes as enhancing psychological and practical skills, becoming aware of skills needed to be developed, increasing the feelings of happiness, confidence, relax/ comfortable, efficacy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :