Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 25 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The views of primary and preschool education teachers on classroom motherhood

Yazar kurumları :
Uludag University1
Görüntülenme :
818
DOI :
Özet Türkçe :

Classroom motherhood has some duties like preparing the classroom, satisfying the child’s needs, helping to the teacher, and making connections between parents and teachers out of the course time. Although classroom motherhood is practiced frequently in Turkey, no research can be found about the subject. The aim of this study is to present the concept of "Classroom Motherhood", which is practiced frequently in Turkey, and evaluate the views of primary and preschool education teachers on "classroom motherhood". The data have been collected with a survey form that had been prepared by researchers. Its name is "The Views of Teachers about Classroom Motherhood". 91 female and 17 male teachers with a total of 108 have participated in this study. %66 of teachers who participated in the research had a classroom mother. % 79 of teachers noticed that the classroom motherhood is a good and useful method

Özet İngilizce :

Sınıf annesi, sınıfta ders saatleri dışında, sınıfın düzenlenmesi, eksikliklerin giderilmesi, sınıftaki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda öğretmene yardımcı olmak, diğer velilerle iletişimi sağlamak gibi görevlerde bulunmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar incelendiğinde; Türkiye’de sıklıkla uygulanan “sınıf anneliği” üzerine herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, sınıf ve okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin Türkiye’de sıklıkla kullanılan “Sınıf Anneliği” uygulaması hakkındaki görüşlerini incelemektir. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan “Sınıf Anneliği Hakkında Öğretmen Görüşleri Anketi” ile toplanmıştır. Çalışmaya, 91 bayan, 17 erkek olmak üzere 108möğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin %66’sı, sınıf anneliği uygulamasını kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin % 79’u ise sınıf anneliğinin yararlı ve iyi bir uygulama olduğunu ifade etmişlerdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :