Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Public trust in the homeland security system: a study on public perceptions of combating terrorism in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İçişleri Bakanlığı1
Görüntülenme :
1131
DOI :
Özet Türkçe :

Research aimed at understanding public attitudes towards homeland security organizations has been quite limited. This paper is an attempt to grasp public trust in the homeland security system of Turkey in combating terrorism at the organizational level. It was revealed that while the level of trust varies significantly by geographical region and educational level, 57.4 percent of all the participants pointed out that they did not trust in the system. In parallel with the literature, a positive and a strong relationship was observed between the public’s performance evaluations of homeland security organizations and the public trust. “Belief in eradicating terrorism” and “commitment wish to contra-terror policies” were also understood to increase as the level of trust in homeland security system increases. This study not only delves into the nature of public distrust in homeland security system but also describes the ways in which this distrust could be repaired. It concludes that serious attention have to be given by security managers to public trust in order to maintain organizational effectiveness by providing public commitment and support to contra-terror policies and practices.

Özet İngilizce :

İç güvenlik örgütlerine toplumun güveni anlamaya yönelik araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu makale, toplumun Türkiye’nin iç güvenlik sisteminin terörle mücadelesine dair güvenini örgütsel düzeyde anlamaya yönelik bir girişimdir. Bu çalışma sonunda, coğrafi bölgelere ve eğitim düzeyine göre güven düzeyi anlamlı şekilde farklılık gösterse de, katılımcıların %57.4’ünün sisteme güvenmedikleri anlaşılmıştır. Akademik yazına paralel bir şekilde, toplumsal güven ile toplumun iç güvenlik örgütlerinin performans değerlendirmesi arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki gözlenmiştir. “Terörü sona erdirme inancı” ve “kontra-terör politikalarına katkı” tutumunun da iç güvenlik sistemine olan güven arttıkça arttığı anlaşılmıştır. Bu çalışma sadece toplumun iç güvenlik sistemine olan güvensizliğini değil, aynı zamanda bu güvensizliğin nasıl giderileceğinin yollarını da göstermektedir. Kontra-terör politika ve uygulamalarına toplumun katılımını ve desteğini sağlayarak örgütsel etkinliği sağlamak için, güvenlik yöneticilerinin toplumsal güvene ciddi önem vermesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :