Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

J. j. f. dotzauer viyolonsel metodu birinci kitabının hedef ve hedef davranışlar yönünden incelenmesi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD1, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD2
Görüntülenme :
731
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada J. J. F. Dotzauer viyolonsel metodu birinci kitabının hedef ve hedef davranışlar yönünden incelenmesi ve bu metodun YÖK'nun müzik eğitimi anabilim dalları lisans programında viyolonsel eğitimi için belirlediği hedef davranışlara ne ölçüde yer verdiğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. İlgili veriler kaynak taraması yoluyla, araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme sorularının 2008–2009 eğitim öğretim yılında ilgili anabilim dallarında görev yapan viyolonsel öğretim elemanlarına uygulanmasıyla ve kitabın müzikal dinamikler ile sağ el ve sol el teknikleri bakımından analizi ile elde edilmiştir. Araştırmada sözkonusu kitabın, en çok crescendo ve diminuendo müzikal dinamiklerini içeren, sağ elde daha çok legato ve vurgulama, sol el ise daha çok parmak tutma tekniklerini kapsayan etütlere yer verdiği ve YÖK'nun müzik eğitimi anabilim dalları lisans programında viyolonsel eğitimi için belirlediği hedef davranışlardan sağ el legato ile sol el staccato tekniği, 1. pozisyon, dizi çalma ve farklı pozisyon geçişleri ile ilgili çalışmalara büyük ölçüde yer verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In the study it is aimed to examine the first book of J. J. F. Dotzauer violoncello in terms of target and target behaviors and to determine to what extent this method contains target behaviors determined by Higher Education Institution for violoncello education in undergraduate program in musical education departments. Relevant data are collected by literature search, by applying interview questions prepared by researchers to violoncello instructors working in relevant departments in 2008-2009 educational year, and by analyzing the book in terms of musical dynamics and of right-hand and left-hand techniques. In the study it is found out that the said book contains drills that cover mostly crescendo and diminuendo musical dynamics, heavily legato and intonation on right-hand and finger holding techniques on left-hand, and that it contains right-hand legato and left-hand staccato techniques, 1st position, playing series and different position passages among the target behaviors determined by Higher Education Institution for violoncello education in undergraduate programs of musical education departments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :