Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Hızla değişen günümüz dünyasında bilgi üretmek ve bilimsel çabalara öncülük yapmak için, sosyal bilimler alanında akademik düzeydeki çalışmaları yayınlamak.